Tos, atbilstoši sarunu procesa nosacījumiem, ir uzaicināti iesniegt divi pretendenti – Nacionālā būvkompāniju apvienība, kurā ietilpst A/S "RBS Skals", SIA "Skonto Būve" un SIA "Re & Re", un piegādātāju apvienība SIA "PBLC", SIA "Moduls Rīga" un SIA "PB Fasādes".
Trešais pretendents, ar kuru, atbilstoši Ministru kabineta lēmumam, tika uzsākts sarunu process, – piegādātāju apvienība A/S "Merko Ehitus" un SIA "Merks", tika atzīts par neatbilstošu pretkorupcijas principiem, kas Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektā noteikti saskaņā ar trīspusējo līgumu starp Kultūras ministriju, valsts aģentūru "Jaunie "Trīs brāļi"" un "Sabiedrību par atklātību – Delna".
Piegādātāju apvienības neatbilstība sarunu procesa nosacījumiem tika konstatēta, pamatojoties uz Igaunijas ģenerālprokuratūras vēstuli, kurā apstiprināts, ka Igaunijā ir ierosināta krimināllieta par vairākkārtēju kukuļdošanu un lietas ietvaros aizdomās turamais ir gan uzņēmums A/S "Merko Ehitus", gan tā uzraudzības padomes priekšsēdētājs Tomass Annuss. Atbilstoši kaimiņvalsts likumdošanai, būvuzņēmumam var draudēt ne vien naudas sods līdz 11 miljoniem latu, bet arī kompānijas likvidēšana piespiedu kārtā.
Šonedēļ, pēc tehnisko un finanšu piedāvājumu saņemšanas, valsts aģentūras "Jaunie "Trīs brāļi"" speciālisti kopā ar sertificētu ekspertu tos analizēs un gadījumā, ja aprēķinos tiks konstatētas aritmētiskās kļūdas, norādīta nepamatoti zema vai augsta cena, vai ja būs nepieciešama cita papildus informācija, tad sarunu kandidātiem tiks nosūtīta informācija par precizējamām sadaļām. "Kaulēšanās" par Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvdarbu cenu notiks sarunu sanāksmēs, kas tiks rīkotas katram pretendentam atsevišķi un kurās būvkompānijām tiks prasīts pamatot savu piedāvājumu.
Pēc sarunām ar būvkompāniju apvienībām, to piedāvājumi tiks prezentēti visām Latvijas būvniecības nozares profesionālajām organizācijām, tai skaitā Latvijas būvinženieru savienībai, Latvijas Inženierkonsultantu asociācijai, Latvijas Būvnieku asociācijai u.c., to atzinumu saņemšanai. Savukārt līdz 14. aprīlim – valdības neatliekamo darbu plānā noteiktajam termiņam Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecības jautājuma atrisināšanai – Ministru kabinetam tiks sagatavots detalizēts informatīvais ziņojums par sarunu procesa gaitu, lai valdība varētu pieņemt izsvērtu un pamatotu lēmumu par bibliotēkas ēkas būvdarbu veikšanas līgumu.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
Valsts aģentūras "Jaunie "Trīs brāļi"" komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: +371 7358531, mob. tālr.: +371 29405397