Izdevumā saglabātas iepriekšējo gadagrāmatu tematiskās tradīcijas. Jaunums ir pilnā apjomā ievietotais Rīgas Centrālās bibliotēkas 2006. gada darba pārskats, kurš sniedz plašu informāciju par visiem procesiem, kas bibliotēkā norisējuši 2006. gadā.
 
Izdevuma pirmā sadaļa "Pašu mājās" informē lasītājus par RCB Gada notikumiem – bibliotēkas akreditācijas procesiem, RCB simtgades svinībām, Bibliotēku nedēļu un citiem notikumiem. 
 
Sadaļa "Mūžu dzīvo, mūžu mācies" veltīta vienai no RCB darbības prioritātēm – mūžizglītībai. Šeit varam iepazīties ar lietuviešu kolēģu pārdomām par biblioterapijas teoriju un praksi, ielūkoties zviedru pieredzē bibliotekāro pakalpojumu sniegšanā vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, gūt metodiskus norādījumus par to, kā pierakstīt mutvārdu liecību ieskaņojumus, iepazīties ar Latvijas Kultūras koledžas piedāvātajiem pasākumiem bibliotekāru profesionālajai pilnveidei, kā arī dažiem citiem 2006. gadā aktualizētiem tālākizglītības jautājumiem.
 
Sadaļā "Rīgas bibliotekāri Latvijā un ārzemēs" varēsim uzzināt ne tikai, ko rīdzinieki redzēja Cēsu Centrālajā bibliotēkā, bet arī to, kas slēpjas zem IFLA 72. ģenerālkonferences moto "Bibliotēkas – dinamisks dzinējspēks zināšanu un informācijas sabiedrībai". Sadaļas lasītāji tiek iepazīstināti ar RCB un Kirovogradas apgabala Universālās zinātniskās bibliotēkas sadarbības pirmsākumiem jeb pārdomām par laiku, kurā RCB no padomju masu bibliotēkas kļuvusi par modernu demokrātiskas valsts bibliotēku, un to, kā šī pieredze vārētu noderēt mūsu kolēģiem Ukrainā. Sadaļā atspoguļoti arī RCB darbinieku iespaidi par redzēto gan komandējumos un mācību braucienos uz Vīni, Prāgu un Krimu, gan dažādos privātos ceļojumos.
 
Viena no interesantākajām grāmatā ir interviju sadaļa ir "Sarunas un stāsti gada garumā", kurā bibliotekārajā sabiedrībā labi pazīstami RCB darbinieki stāsta par sevi bibliotēkā un pasaulē.
 
Pasmaidīt par bibliotēkas ikdienu gadagrāmatas lasītājs varēs sadaļā "Ja tev pietrūkst viena smaida". Savukārt "Svarīgāko notikumu hronika" visā nopietnībā hronoloģiskā secībā apkopo visu, kas Rīgas Centrālajā bibliotēkā un filiālbibliotēkās bijis ievērības cienīgs 2006. gadā. Gadagrāmatu tradicionāli noslēdz "Bibliogrāfija”.
 
Grāmatas vāku rotā fotouzņēmumi, kuros redzama RCB grāmatu izsniegšanas punkta ikdiena Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Izdevums adresēts profesionāļiem un visiem, kas interesējas par Rīgas publisko bibliotēku darbību.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Daina Ģeibaka 
Rīgas Centrālās bibliotēkas Publicitātes nodaļas vadītāja
Tālr.: 7607562
E-pasts: Daina.Geibaka@biblioteka.rcc.lv