Latvijas Universitāte piedāvā bakalaura līmeņa studijas programmā “Informācijas pārvaldība”, kas sagatavo speciālistus ar zināšanām un prasmēm par informācijas ciklu: vākšanu, apstrādi un organizēšanu, glabāšanu, meklēšanu, izguvi un izplatīšanu. Studiju ilgums – 3 gadi. Iespējamas arī studijas maģistra studiju programmā “Bibliotēkzinātne un informācija”, kas piedāvā bibliotēkzinātnes, informācijas zinātnes un grāmatzinātnes disciplīnas. Studiju process ir veidots ar mērķi sagatavot augsti kvalificētus speciālistus, ekspertus un vadītājus darbam bibliotēkās un citās informācijas institūcijās. Studiju ilgums – 2 gadi.

Par bakalaura programmu
Par maģistra programmu
Par uzņemšanu

Latvijas Kultūras koledža nepilna laika studijām uzņem 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Bibliotēku informācijas speciālists” , kas sagatavo absolventus ar specializāciju “Bibliotēku un informācijas speciālists”. Programmas mērķis ir sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par bibliotekārajiem procesiem un mūsdienu informācijas vidi, kas ļauj attīstīt savas personības kvalitātes atbilstoši studiju programmā paredzētajām kompetencēm. Studiju ilgums – 2,5 gadi.

Par programmu
Par uzņemšanu

Latvijas Kultūras akadēmija 2020.gadā pirmo reizi uzņems studējošos jaunā akadēmiskajā maģistra studiju programmā “Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija”. Programmas uzmanības centrā ir kultūras mantojuma nozīmes maiņa un tā formu dažādība mūsdienās, kam nepieciešama jauna veida kultūras mantojuma komunikācijas un pārvaldības prakse. Programmas mērķis ir nodrošināt studējošos ar tādu zināšanu un kompetenču kopumu, kas sekmē izpratni par kultūras mantojuma dažādību un nozīmi mūsdienās, tā interpretācijas iespējām, potenciālu kā resursam, attīstot kritisku un radošu domāšanas veidu, lai kultūras mantojumu pārvaldītu, interpretētu un komunicētu visdažādākajos veidos. Studiju ilgums – 2 gadi.

Par programmu
Par uzņemšanu

Rīgas Tehniskā universitāte piedāvā akadēmisko maģistra studiju programmu “Digitālās humanitārās zinātnes”. Tā ir jauna un strauji augoša starpdisciplinārā pētniecības nozare. Galvenie programmā aplūkojamie temati ir ar humanitārajām zinātnēm un kultūras studijām saistītu datu digitalizācija, reprezentācija un arhivēšana, apstrāde, vizualizācija un analīze. Šie dati var būt tekstuāli, kā arī multimediāli (videoieraksti, skaņas ieraksti, attēli, fotogrāfijas un artefakti). Studiju ilgums – 2 gadi.

Par programmu
Par uzņemšanu

 

Informāciju sagatavoja:

Agnese Treimane
Mācību koordinētāja
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Kompetenču attīstības centrs