Rīgu ar Zviedrijas Karalistes pilsētu Norčēpingu saista ilggadēja un auglīga pašvaldību sadarbība. Tā tika uzsākta 1988. gadā, un vairāk nekā 20 gadus visdažādākajās pašvaldību darbības jomās – labklājības un komunālās saimniecības, vides un pilsētas satiksmes, izglītības, jaunatnes sporta un veselības veicināšanas jomā un, protams, arī kultūras sfērā tika īstenoti dažādi pašvaldību un reģionu attīstību veicinoši pasākumi.
Īpaši auglīgi Norčēpingas un Rīgas sadarbība veidojusies pašvaldības publisko bibliotēku darba jomā. Te minamas aktivitātes, kas saistās ar pieredzes apmaiņu profesionālas dabas jautājumos, piemēram, informācijas tehnoloģijās, mājaslapas veidošanā un darbībā, krājuma veidošanas un atklāsmes laukā, lasīšanas popularizēšanā, darbā ar lasītāju grupām, sevišķi darbā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un daudzos citos. Mācību braucieni, kopīgu semināri, izstādes un citi pasākumi ir bijuši abpusēji vērtīgi un devuši iespēju radīt vienotu konceptuālu priekšstatu par to, kas tad īsti ir moderna Eiropas publiskā bibliotēka.
Šodienas jaunie sociālekonomiskie apstākļi aicina domāt par jaunām darba formām.
22. un 23. oktobrī RCB viesojās Norčepingas pilsētas bibliotēkas direktore Birgitta Hjerpe un bibliotēkas darbinieki Ola Gustafssons un Lena Starborga.
Viesi ciemojās Rīgas Centrālajā bibliotēkā, starp citiem jauninājumiem atzinīgi novērtējot Bila un Melindas Geitsu un Latvijas valsts līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības projekta radītās iespējas, tai skaitā iespēju bibliotēkā lietot bezvadu internetu. Zviedru kolēģiem ļoti patika arī ideja par nacionālā kino bezmaksas demonstrācijas iespējām publiskās bibliotēkas lietotājiem, ko Nacionālā kino centra un v/a "Kultūras izglītības sistēmas" kopprojekta ietvaros piedāvā portāls www.filmas.lv
Lielu iespaidu uz zviedru kolēģiem atstāja arī renovētā RCB filiālbibliotēka "Vidzeme", it īpaši jaunais, ērti un vienkārši lietojamais pašapkalpošanās aparāts izdevumu saņemšanai un nodošanai, ko aprobācijai RCB filiālbibliotēkā "Vidzeme" uzstādījusi Suomen 3M Oy pārstāvniecība Latvijā (skat.arī
(http://www.rcb.lv/?path=Actual/2009/RCBLibrariesVidzemeInstalled/RCBLibrariesVidzemeInstalled&lang=lv). Šīs ierīces uzdevums ir atbrīvot bibliotekārus no rutīnas darba tādu uzdevumu veikšanai, kas prasa speciālu kvalifikāciju un augstu profesionalitāti. Viesus sajūsmināja "Vidzemes" plašās, ērtās un gaišās telpas – vide, kurā var tikt sniegts patiesi mūsdienīgs bibliotekārais pakalpojums.
Tomēr visvairāk zviedru kolēģus iedvesmoja jaunais RCB izsniegšanas punkts Rīgas domes Dienas aprūpes centrā bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem (Katoļu ielā 57) ar sešdesmit vietām lasīšanai un iespējām bez maksas lietot internetu un citas datorprogrammas, kā arī saņemt kvalificētas profesionāla bibliotekāra konsultācijas. Norčepingas pilsētas bibliotēka saviem lietotājiem šādus pakalpojumus pagaidām nepiedāvā. Tādējādi viena no galvenajām pamattēmām, plānojot RCB un Norčēpingas pilsētas bibliotēkas tālāko sadarbību, bija pieredzes apmaiņa jaunu lietotāju kategoriju piesaistē. "Bibliotēka dodas pie tiem, kas paši nevar atnākt uz bibliotēku"- tā šo jauno darba lauku iezīmē RCB direktore Dzidra Šmita.
Otrs virziens, kurā paredzēts attīstīt sadarbību, ir pieredzes apmaiņa izsniegšanas punktu veidošanā cietumos. Šādu pakalpojumu RCB iecerējusi piedāvāt Brasas stingrā režīma cietumā, kurā lietotājiem būtu pieejami gan Geitsu projekta ietvaros sarūpētie datori, gan grāmatas un žurnāli no RCB krājuma, turklāt lasītājus cietumā apkalpotu profesionāls RCB bibliotekārs, kurš sniegtu arī pirmās nepieciešamās iemaņas darbā ar datoru. Kaut arī pieeja internetam šiem cilvēkiem ir liegta, saskaņā ar cilvēktiesību pamatprincipiem fiziskā izolētība nenozīmē intelektuālo izolāciju, un tam, kurš pēc soda izciešanas vēlēsies integrēties sabiedrībā, vajadzēs orientēties arī informācijas tehnoloģiju vidē. Par šāda veida pakalpojumiem, tāpat arī par bibliotēkas veidošanu dienas centros jādomā arī Norčepingā, uzskata zviedru bibliotekāri.
Sadarbība ar Norčēpingas pilsētas bibliotēku nav vienīgais RCB un Zviedrijas municipālo iestāžu saskarsmes punkts. RCB sadarbības partneru lokā, gaidot 2014. gadu, ir arī Rīgas kultūras galvaspilsētas dvīņumāsas – Umea pilsētas pašvaldības bibliotēka. Bez tam virkne RCB Latgales priekšpilsētas filiālbibliotēku tiks iesaistītas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta īstenotajā projektā "Pievilcīgas un dinamiskas sabiedrības izveide kopīgi ar iedzīvotājiem" (CADDIES). Šajā starptautiskajā  projektā sadarbojas dažādas Norčēpingas (Zviedrija), Helsinku (Somija) un Rīgas organizācijas. Projekta realizētāju pilotreģions  ir Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsēta, tai skaitā arī šīs apkaimes publiskās bibliotēkas. 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Daina Ģeibaka
Rīgas Centrālās bibliotēkas Publicitātes nodaļas vadītāja
Tālr.: 67607562