Vairāk par programmu saturu un citām piedāvātajām programmām var lasīt šeit.
Piedāvāto kursu sarakstā ir arī kursi, kas var interesēt publisko bibliotēku bibliotekārus.

 

Tuvākas ziņas par pieteikšanās un apmaksas kārtību,
sazinoties ar tālākizglītības koordinatori:
Sandra Cīrule 

sandra.cirule@gmail.com
Tel. 29195579