Pēc Daugavpils Universitātes (DU) mācību korpusa Parādes ielā 1 renovācijas darbu noslēguma jaunu veidolu ir ieguvusi arī ēkā esošā bibliotēka. Tai ir veikts kosmētiskais remonts, siltināta grīda, uzstādītas jaunas mēbeles (letes, galdi, krēsli, skapji), kas ir uzlabojušas ne tikai bibliotēkas estētisko noformējumu, bet arī funkcionalitāti. Grāmatu plaukti abonementā tagad ir bīdāmi un ļauj racionāli izmantot telpas platību. Tāpat ir ierīkots elektriski regulējams rakstāmgalds, kuru var pielāgot dažādu augumu cilvēkiem, un tas ir piemērots darbam gan sēdus, gan stāvus, kā arī cilvēkiem ratiņkrēslos Renovācijas darbu laikā ir domāts arī par cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem: ir ieklāts trokšņu mazinošs linolejs, paplašinātas durvju ailes, lai telpā varētu pārvietoties cilvēki ratiņkrēslos. Drīzumā bibliotēkā tiks uzstādīti arī ar speciālu programmatūru aprīkoti datori un palielinošā lasīšanas iekārta vājredzīgajiem. Tā kā bibliotēka atrodas mācību korpusa foajē otrajā līmenī, ir ierīkots pacēlājs, kas spēj nodrošināt piekļuvi bibliotēkai arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

 

DU Bibliotēkas modernizācijas rezultātā tagad grāmatu saņemšana un nodošana šeit tiek veikta automātiski, izmantojot grāmatu kodu nolasīšanas sistēmu. Bibliotēkas krājuma lietotāji, izmantojot grāmatu izsniegšanas un saņemšanas pašapkalpošanās sistēmu “bibliotheca”, patstāvīgi piereģistrē izņemtās grāmatas, savukārt pie bibliotēkas ieejas durvīm uzstādītie drošības vārti neļauj no bibliotēkas iznest nereģistrētas grāmatas. No šī gada februāra Daugavpils Universitātes bibliotēkas lietotājiem ir pieejama arī unikāla grāmatu nodošanas iekārta, kas paredzēta grāmatu nodošanai ārpus bibliotēkas darba laika un telpām. Tā ir novietota pie mācību korpusa Parādes ielā 1, kur grāmatu lietotāji paši var ievietot nododamo grāmatu.

 

Drīzumā bibliotēka saņems arī čeku termo printeri lasītāju informācijas drukāšanai, datortehniku, papildinās brīvpieejas grāmatu krājumu, kas tiks aplīmēts ar čipiem, identifikācijas nodrošināšanai, kā arī tiks pieslēgta daudzfunkcionāla pašapkalpošanās sistēma ar bezkontakta viedkartēm, kas paredzēta kopēšanai, drukāšanai, skenēšanai, skavošanai.

 

DU Bibliotēkas modernizācijas darbi tiek realizēti ERAF projekta “Daugavpils Universitātes studiju programmu kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības nodrošināšana” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 23,78 miljoni eur, no tiem ERAF finansējums – 20,22 miljoni eur, valsts budžeta finansējums – 1,7 miljoni eur un DU līdzfinansējums – 1,86 miljons eur.

 

Papildus informācija:

 

Harijs Vucins

SIA “13.STĀVS”

e-pasts: harijs@13stavs.lv

Tālr.: 65421243

 

Elizabete Vilcāne

Projekta vadītāja

e-pasts: elizabete.vilcane@du.lv

Tālr.: 65471960