Izstādes atklāšanā mākslinieci sveiks folkloras kopa “Delve”.

 

Literatūras un informatīvās izstādes

 • No 3. aprīļa (visu mēnesi) Jauno grāmatu dienas (JGD) jaunieguvumu – daiļliteratūras un nozaru literatūras izstādes
 • No 1. – 30. aprīlim turpinās literatūras izstāde “Grieķijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē”
 • No 14. aprīļa – tematiska literatūras izstāde no bibliotēkas krājuma materiāliem “Gadskārtu tradīcijas Lieldienās”
 • Aprīlī (visu mēnesi) – informatīva literatūras izstāde “Jaunākais par Eiropas Savienību”.

 

Izstāžu ciklā “Literātu dzīves pieturzīmes”

 • 1.04. – rakstniekam Vikam – 75 (1939)
 • 5.04. – rakstniekam, dzejniekam, kinoscenāristam  Laimonim Vāczemniekam – 85 (1929-1998)
 • 8.04. – dzejniecei Broņislavai Martuževai – 90 (1924- 2012)
 • 22.04. – rakstniekam, žurnālistam Egilam Venteram  – 50 (1964)
 • 25.04.- rakstniekam, tulkotājam Arvim Kolmanim – 55 (1959)

 

No 22. – 27. aprīlim –  Bibliotēku nedēļā ar vadmotīvu “Informēts un vesels”:

 • Tematiska literatūras izstāde “Ko lasa bibliotēku nozares speciālisti”
 • 25. aprīlī (piektdien) plkst. 16.00 Limbažu Galvenajā bibliotēkā (Limbažos, Rīgas ielā – 9) lekcija un video prezentācija “Kultūras mantojums, vērtības un vērtību noteikšana”
  Lektore: Mag.art. Kultūras akadēmijas doktorante Laura Šenroka: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālās nodaļas valsts inspektore. Pasākums tiek organizēts  sadarbībā ar VKPAI Vidzemes reģionālo nodaļu (Cēsīs).

 

Literārie pasākumi 

 • 3. aprīlī (ceturtdien) Jauno grāmatu dienas Lasītāju kluba (LK) tikšanās no plkst. 10:00 (Limbažu Galvenajā bibliotēkā, Rīgas ielā – 9):
  • informēsim lasītājus par Bibliotēku nedēļas norisi un  pavasara mēnešu aktivitātēm
  • jaunieguvumu (daiļliteratūras un nozaru literatūras) bibliogrāfiskie apskati;
  • lasītāju pārrunas par izlasīto.
 • 29. aprīlī (otrdien) plkst. 18:00 LGB pasākumu ciklā “Mūsu viesis” tikšanās ar dramaturģi, teātra zinātnieci, Valmieras Drāmas teātra direktori Evitu Sniedzi Pasākums notiks Teātra mājā (Limbažos, Parka ielā 7).

Tikšanās notiek  projekta “Latviešu oriģinālliteratūras lasījumi Limbažu GB: 100 gr latviešu oriģinālliteratūras Limbažu novadam” 5. kārtas ietvaros, ar  VKKF finansiālo atbalstu.

 

Apmācības
Limbažu Galvenās bibliotēkas apmācību un profesionālās sadarbības centra piedāvātās apmācības iedzīvotājiem aprīļa mēnesī:

 • Pamatprasmes darbam ar datoru un internetu
 • Praktiskas, vienkāršas un noderīgas lietas darbā ar datoru (bilžu ievietošana no fotoaparāta datorā, Skype lietošana u.c.
 • Limbažu un Alojas novadu bibliotēku kopkataloga izmantošana
 • Interneta resursi par Eiropas Savienību
 • E-komercijas pakalpojumu izmantošana internetā (rēķinu apmaksa internetā, www.latvija.lv u.c.)
 • Angļu sarunvaloda elementāram līmenim (ar priekšzināšanām)
 • Krievu sarunvalodas pēcpusdienas (ar priekšzināšanām).
  Pieteikties apmācībām var, zvanot pa tālruni 64070715 vai rakstot e-pastu uz kristine.kine@limbazi.lv 
   
  Metodiskā darba aktivitātes aprīlī
 • 22. – 27. aprīlim – Latvijas Bibliotēku nedēļa ar vadmotīvu “Informēts un vesels”
 • 29. – 30. aprīlī (Rīgā) –  Latvijas bibliotekāru 11. kongress “Nākotnes bibliotēkas: neierobežotas iespējas!” 
 • 24. aprīlī – Limbažu un  Alojas novadu publisko un skolu bibliotēku darbinieku seminārs (Limbažos, LGB Apmācību un profesionālās sadarbības centrā, Zāles ielā 8).