Sākotnējais IFLA “Ziņojums par attīstības tendencēm” publicēts 2013. gadā un latviešu valodā pieejams https://trends.ifla.org/files/trends/assets/ifla-trend-report_latvian.pdf. Tajā iekļauti bibliotēku un informācijas ekspertu atzinumi par sociālās, ekonomiskās un tehnoloģiju jomas attīstības tendenču ietekmi uz bibliotēkām. Ziņojumā iezīmētas 5 galvenās tendences, kas raksturo jauno, digitālo paradigmu un aptver tādas tēmas kā piekļuve informācijai, izglītība, privātums, pilsoniskā līdzdalība un tehnoloģiju attīstība. Ziņojums nav sagatavots kā statisks materiāls, bet iecerēts kā dinamisks un augošs tiešsaistes resursu kopums, ko bibliotēku un informācijas speciālisti var paši pilnveidot vietnē https://trends.ifla.org.

2016. gadā publicētais atjauninātais ziņojums analizēja un sniedza pārskatu par intensīvu 3 gadu debašu un diskusiju rezultātiem. Pieejams: https://trends.ifla.org/files/trends/assets/trend-report-2016-update.pdf.


Jaunajā – 2017. gada – ziņojumā sniegts padziļināts ieskats un piemēri par bibliotēku lomu digitālajā informācijas vidē. Bibliotēkām ir būtiska loma, lai ikvienam nodrošinātu piekļuvi informācijai. Mainīgajā mūsdienu pasaulē šis darbs ir sevišķi nozīmīgs, ļaujot lietotājiem būt informētiem un pārliecinātiem, lai uzlabotu dzīves kvalitāti sev un vietējām kopienām.


Ziņojuma saturs aktualizēts IFLA Prezidenta sanāksmē Atēnās 2017. gada aprīlī, kur tika izvirzīti šādi jautājumi:

kā bibliotēku pakalpojumos iekļaut 3D tehnoloģijas?

kā bibliotēkām reaģēt uz nepieciešamību nodrošināt izglītības iespējas visiem?

kā bibliotēkas var konkurēt ar milzīgo viltus informācijas apjomu, ko internets ļauj radīt un koplietot?

IFLA aicina iepazīties ar ziņojumu, izvērtēt to un iesaistīties diskusijā. Ziņojums pieejams: https://trends.ifla.org/files/trends/assets/documents/ifla_trend_report_2017.pdf.


LNB Bibliotēku attīstības centrā uzsākta IFLA “Ziņojuma par attīstības tendencēm” tulkošana latviešu valodā.

 

 
Ziņu pēc IFLA materiāliem sagatavoja:

Evija Vjatere

LNB Bibliotēku attīstības centra vadītāja