Krājumu veido III Latvijas stāstnieku konferences „Stāsti par vietām, lietām un cilvēkiem” nolasītie ziņojumi, kuri pārtapuši rakstos. Rakstos apkopota Latvijas stāstnieku, naratīvu un stāstniecības procesu pētnieku pieredze, analizējot stāstniecības lomu individuālo prasmju izkopšanā un kopienu attīstībā. Izdevumā arī sniegti ieteikumi stāstniekiem un stāstu pasākumu rīkotājiem, kā veidot veiksmīgu sadarbību ar kopienu un stiprināt turpmāku tradīciju attīstību Latvijas kultūrtelpā. Krājumā iekļauta arī Zviedrijas pieredze sava teiku mantojuma iedzīvināšanā vietējā kopienā un plašākā pasaulē. Rakstu krājums brīvpieejā lasāms ŠEIT.

“Tapusī publikācija ir refleksijas par stāstiem un stāstniekiem. Tā aicina no vairākiem skatu punktiem palūkoties uz vietu, lietu un cilvēku attiecībām, to atspoguļojumu stāstos un pašam kļūt par stāstnieka ceļa gājēju ar saviem stāstiem. Lai prieks pašam un apkārtējā kultūrtelpa bagāta ar visdažādākajām valodas izpausmēm, kas rosina pašizteiksmi un jaunu radošuma lauku atklāšanu,” norāda Latvijas stāstnieku asociācijas valdes locekle un krājuma sastādītāja Māra Mellēna.

Rakstu krājumu sagatavojušas UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un Latvijas stāstnieku asociācija ar Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālā kultūras centra atbalstu. Pašreiz tas ir pieejams UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas internetvietnē, kā arī drīzumā būs atrodams Latvijas Nacionālā kultūras centra, Valsts izglītības satura centra un apgāda “Madris” internetvietnēs.

Rakstu krājums tiks atklāts piektdien, 23. aprīlī, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkla „Stāstu bibliotēkas” seminārā “Vietu, lietu un cilvēku stāsti: starp tiešsaisti un iesaisti”, kurā bibliotekāri un stāstnieki pulcēsies, lai pārrunātu 2020. gada aktivitātes un nākotnes ieceres, daloties pieredzē un gūstot padomu par veidiem, kā nemateriālo mantojumu iedzīvināt digitālajā formātā un nodot izmantojot tehnoloģiskās iespējas. Seminārs atklās XIV Kurzemes stāstnieku festivālu “Ziv zup”, kuru rīko biedrība “Kūrava” un Latvijas stāstnieku asociācija sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju.

Tāpat 23. aprīlī tiek atzīmēta Pasaules grāmatu un autortiesību diena, kurā kopš 1995. gada UNESCO aicina ne vien godināt autorus un cienīt to tiesības, bet arī atgādina par lasīšanas nozīmi cilvēka dzīvē, vienlaikus mudinot grāmatas ne tikai lasīt, bet arī rakstīt pašiem.

2021. gadā aprit trīsdesmit gadi, kopš Latvija pievienojusies starptautiskajām organizācijām – ANO un UNESCO -, kuru darbība vērsta uz miera un drošības nodrošināšanu pasaulē un ilgtspējīgas attīstības sekmēšanu, veicinot starpvalstu sadarbību šo mērķu sasniegšanā.

 

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare
UNESCO LNK komunikācijas konsultante