Ilinoisas Universitātes (ASV) pasākumu cikla “Iepazīsim nacionālās bibliotēkas”  tīmekļseminārs par Polijas Nacionālo bibliotēku.