E-prasmju nedēļa ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kas jau otro gadu tiek organizēta visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, un Latvijā to rīko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA). Valsts aģentūra “Kultūras informācijas sistēmas” ir viens no šī projekta nacionālajiem partneriem.

Ļoti aktīvi e-prasmju nedēļas projektā iesaistījušās Latvijas pašvaldību publiskās bibliotēkas, piedāvājot daudzveidīgu un plašu izglītojošu pasākumu programmu dažādām vecuma grupām. Ik dienu bibliotēkās visā Latvijā notiks gan apmācības un konsultācijas par internetā pieejamajiem e-pakalpojumiem (rēķinu nomaksa, CV un motivācijas vēstuļu sagatavošana) un to izmantošanu, gan par dažādiem izzinoši izglītojošiem un populārzinātniskiem resursiem, kuru piekļuve ikvienam iedzīvotājam iespējama sev tuvākajā bibliotēkā. Īpaši domāts par vecāka gadagājuma ļaudīm, paredzot apmācības senioriem-sērfotājiem par informācijas meklēšanu internetā. Daudzviet ieplānotas atraktīvas akcijas bērniem un jauniešiem – izstādes, testi, konkursi, diskusijas, akcentējot drošības jautājumus internetā.

E-prasmju nedēļas dienas sadalītas tematiski, ik dienu akcentējot kādu būtisku mūsu dzīves aspektu saistībā ar datora un interneta lietošanas prasmēm.

Otrdien, 1.martā visā Latvijā norisināsies izglītības diena “Paaudze paaudzei – no pirmā klikšķa līdz…”. Daudzās bibliotēkās tiks organizēta “atvērto durvju” diena, kurā tiks rīkoti dažādi IT zināšanu testi, konkursi un sacensības. Akcentējot paaudžu sadarbību datorprasmju apguvē, bibliotēkas aicinās uz e-stundu bibliotēkā bērniem kopā ar vecvecākiem un vecākiem “Mans draugs dators”.

Valsts piedāvāto e-Pakalpojumu dienā “Vai mēs zināms visu par visu?”, kas notiks 2.martā, un e-prasmju nedēļas uzņēmēju dienā “Esi e-prasmīgs!” 3.martā iedzīvotāji bibliotēkās tiks konsultēti par valsts iestāžu piedāvātajiem e-pakalpojumiem Latvijā un to ērtākas izmantošanas iespējām, lai atvieglotu saziņu ar valsts iestādēm un informācijas ieguvi. Būs arī iespēja uzzināt par uzzināt par jaunā virtuālā e-paraksta iegūšanas un izmantošanas iespējām, kā arī par reģistrēšanos internetā tautas skaitīšanā. Bibliotēkās, kuras iesaistījušās e-prasmju nedēļā, būs iespējams noskatīties tiešraides, kurās dažādi uzņēmumi un valsts iestādes informēs par saviem e-pakalpojumiem, skat. http://www.likta.lv/LV/Aktivitates/Lapas/e-prasmes2011.aspx.

Piektdien, 4.martā līdz ar e-prasmju nedēļas noslēguma semināru – diskusiju “E-prasmīga sabiedrība – ieguldījums informācijas sabiedrības nākotnē!”, arī daudzās bibliotēkās tiks rīkotas e-prasmju nedēļas noslēguma pēcpusdienas – diskusijas, kurās tiks izvērtēti nedēļas ieguvumi, kā arī kopumā interneta un tehnoloģiju nozīme un iespējas katra iedzīvotāja personīgajā dzīvē.