Sākot ar 2009./2010. mācību gadu 62 Latvijas speciālajās skolās un vispārizglītojošās skolās, kurās mācās skolēni ar īpašām vajadzībām, tiks ieviests mūsdienīgu mācību līdzekļu resurss – ieteicamā skolu literatūra audio formātā. Jaunais mācību līdzekļu resurss kā papildinājums esošajiem drukātā teksta mācību līdzekļiem paredzēts bērniem un jauniešiem ar speciālām un īpašām vajadzībām, lai tie pilnvērtīgāk iegūtu zināšanas atbilstoši savām vajadzībām un iegūtu pēc iespējas lielāku patstāvību mācību procesā. Audio formāts jo īpaši noder bērniem un jauniešiem, kuriem ir lasīšanas grūtības un traucējumi, piemēram, skolēniem ar redzes traucējumiem, uztveres traucējumiem, disleksiju. Skolēni ar lasīšanas grūtībām un traucējumiem ievērojami labāk uztver un saprot tekstuālu informāciju, ja tā tiek atskaņota audio formātā.
 
Ar Sorosa fonda-Latvija atbalstu biedrība "Ideju Forums" jaunajā mācību gadā 62 mācību iestādēs nodrošinās skolēniem un viņu pedagogiem piekļuvi digitālajai bibliotēkai, kurā būs pieejami vairāk nekā 350 latviešu un ārvalstu autoru literatūras darbi. Pieeja Ideju Foruma bibliotēkas mācību resursiem tiks nodrošināta bez maksas. Projekta ieviešanas gaitā tiks apkopota jaunā mācību atbalsta izmantošanas pieredze, un veikts pētījums par lasīšanas procesa norisi starp skolēniem ar īpašām vajadzībām.
 
Biedrība "Ideju Forums" ir sabiedriskā labuma organizācija, kas dibināta 2007. gadā ar mērķi veicināt nacionālās digitālās kultūras attīstību – digitalizēt kultūras produktus un padarīt tos pieejamus bez maksas tai sabiedrības daļai, kam pašlaik ir apgrūtināta vai neiespējama piekļuve Latvijas kultūras mantojumam. Bibliotēka šobrīd digitalizējusi un uzkrājusi vairāk nekā 20 tūkstošus dažādu digitālo formātu darbus – grāmatas, audiogrāmatas, video un attēlus. Lielāko daļu no šiem darbiem veido aktuālas prozas un mācību grāmatas digitālās versijas, kas jau šogad visplašākā apjomā tiks piedāvātas cilvēkiem ar uztveres un funkcionāliem traucējumiem.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Liene Jackeviča
"Ideju foruma" projektu vadītāja
Tālr.: 26546094