Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID) 24. martā plkst.12:30 Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā rīkoja semināru “VID e-vide un e-pakalpojumu klāsts”.

Seminārā varēja piedalīties  ikviens interesents, kuram aktuāls ir jautājums par VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), deklarāciju aizpildīšanu un iesniegšanu, elektronisko algas nodokļu grāmatiņu un citām darbībām EDS, piemēram – lietotāju tiesību piešķiršana un rediģēšana, EDS maksājumu un dokumentu kalendārs, parādu un pārmaksu notifikācija, elektroniskā dokumentu iesniegšana u.c. ​