Zaķu tēvs ar zaķu māti
Abi sēd vakarā:
Zaķu māte zeķi ada,
Vecais pīpi kūpināj’.

                       (Vilis Plūdonis)

 

Pirmajās Lieldienās 27. martā Dubnas KN un estrādē norisinajas interesants Lieldienu pasākums “Zaķu lielā diena”, kurā norises un sagatavošanas procesa aktīvi  piedalījas arī Dubnas pagasta biliotēka. Tajā ar lielu aizrautību piedalījās ne tikai bērni un jaunieši, bet arī viņu vecāki. Pasakuma izpriecas bija šūpošanās šupolēs, olu ripināšana, olu sišana, Lieldienu cienasts, animācijas filmu programmas “Multenītes pavasarī” demonstrēšana, un galvenais olu meklēšana. Bērnus priecēja zaķu tēvs ar zaķu māti. Liels paldies bērniem ar vecākiem par aktīvu piedalalīšanos mūsu pasākumā.