2013. gada 5. decembrī plkst. 10.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) notiks seminārs bibliotēku, arhīvu, muzeju saglabāšanas darba un  konservācijas speciālistiem “Līdzsvaru meklējot: saglabāšana, izmantošana, globalizācija”.

 

Semināra programma

10.00 – 10.30 Dalībnieku reģistrācija un rīta kafija

10.30 – 11.30 Īss ieskats papīra vēsturē
Aija Brīvniece, grafikas restauratore

 

11.30 – 12.30 Pirmās fotogrāfijas – dagerotipi
Pēteris Korsaks, fotovēsturnieks

 

12.30 – 13.00 Brīvbrīdis kafijai.

 

13.00 – 14.00 Ražošana vai māksla
Artis Ērglis, grāmatnieks, papīra un drukas tautvēsturnieks

14:00 – 15:30 Dažāda informācija

 

  • Informācija par starptauskās zinātniski metodiskās konferences “Izpēte kultūras mantojuma konservācijā” Maskavā norisi

 

  • Informācija par Latvijas Nacionālā arhīva izdevumu  “Arhīvu dokumentu bojājumu katalogs”
    Oksana Oša LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta direktores p.i.
    Māris Jēkabsons LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta Restaurācijas nodaļas vadītājs
  •  

 

  • Līdzsvars starp muzeja materiālu saglabāšanu un izmantošanu jaunāko laiku Latvijas vēstures notikumu atspoguļojumā
    Antra Mazura, vēstures un politikas maģistre

 

Kontakttālruņi: 

Rudīte Kalniņa 26675429
Taiga Koknēviča 67229248
Inta Rudzīte 29285541