E-prasmju nedēļas laikā SEB banka sniegs konsultācijas klientiem par elektronisko pakalpojumu, īpaši SEB internetbankas Ibanka, interneta pirkumu drošības sistēmas 3D Secure, kā arī bankomātu – nodrošinātajām iespējām un šo elektronisko pakalpojumu drošības aspektiem.
 
E-prasmju nedēļas ietvaros SEB banka aicina iedzīvotājus piedalīties arī SEB bankas un valsts aģentūras Kultūras informācijas sistēmas semināros "SEB bankas piedāvātie e-pakalpojumu", kuru laikā ikviens Latvijas iedzīvotājs, kas savā ikdienā vēlētos izmantot bankas pakalpojumu elektroniski vai arī to jau dara, bet pilnībā nepārzina šo elektronisko pakalpojumu izmantošanas iespējas, tiek aicināti uz prezentāciju. Semināri norosināsies vairākās Latvijas pilsētās – Limbažos, Jelgavā, Ventspilī, Daugavpilī, Salaspilī, Valmierā, Rīgā un Liepājā.
 
Semināru kalendārs:
 
3. marts 10.00-11.00 Limbažu Kultūras nams (Limbažu Galvenā bibliotēka) (Rīgas iela 9, Limbaži), Tālr.: 64070747
 
3. marts 11.00-12.00 Jelgavas Zinātniskā bibliotēka (Akadēmijas iela 26, Jelgava), Tālr.: 63007747
 
3. marts 13.30-15.00 Ventspils bibliotēka (Akmeņu iela 2, Ventspils), Tālr.: 63627364
 
4. marts 14.00-15.30 Latgales Centrālā bibliotēka (Rīgas iela 22a, Daugavpils), Tālr.: 65426422
 
4. marts 13.30-15.00 Salaspils novada bibliotēka (kultūras namā) (Līvzemes iela 7, Salaspils), Tālr.: 67981029
 
4. marts 13.00-14.00 Valmieras bibliotēka (Cēsu iela 4, Valmiera), Tālr.: 64207226
 
4. marts 12.30-14.00 Rīgas Centrālās bibliotēkas filiāle "Vidzeme" (Brīvības gatve 206, Rīga), Tālr.: 67181217
 
5. marts 12.30-14.00 Liepājas Centrālā Zinātniskā bibliotēka(Malkas iela 4, Liepāja), Tālr.: 63422049
 
SEB bankas vecākā viceprezidente Šarlote Hagberga: "Jāatzīst, ka jebkuru no gada nedēļām no savas puses varam dēvēt par e-prasmju nedēļu, jo straujais elektronisko pakalpojumu pieaugums kopš 2000. gada bankai nozīmē nemitīgu darbu pie tā, lai šie pakalpojumi attīstītos līdzi laikam un iedzīvotājiem būtu nepieciešamā informācija, kā šie pakalpojumi ērtāk lietojami. 2009. gadā starptautiskais finanšu žurnāls Global Finance SEB bankas internetbanku atzina ne tikai par labāko Ibanku Latvijā privātpersonām, bet arī nominēja Ibanku kā drošāko internetbanku Centrāl un Austrumeiropā."
 
SEB bankas elektronisko pakalpojumu izmantošanas novērtējums 2009. gadā
 
Ibanka
 
2009. gada laikā privātpersonu, aktīvo Ibankas lietotāju skaits palielinājies par 24%, savukārt uzņēmumu skaits, kas regulāri izmanto Ibanku, pieaudzis par 14%. Kopējo Ibankas lietotāju skaits sasniedzis 576 721. 2009. gada laikā par 20% pieaudzis arī privātpersonu Ibankā veikto maksājumu skaits, savukārt uzņēmumu veikto maksājumu skaits Ibankā palielinājies par 5% salīdzinājumā ar 2008. gada darījumu skaitu.
 
Maksājumu kartes un to lietošana
 
Uz 2009. gada 31. decembri SEB banka bija izsniegusi 539 598 maksājumu kartes, kuras gada laikā lietotas vairāk kā 26 miljonos darījumu. Tieši 2009. gadā SEB Latvijā tika uzsākta Baltijā vienīgās korporatīvās kredītkartes Eurocard izsniegšana, nodrošinot Latvijas uzņēmumiem jaunu risinājumu uzņēmuma līdzekļu efektīvai pārvaldīšanai. 2009. gada laikā sadarbības līgumu par Eurocard karšu izmantošanu noslēguši 135 uzņēmumi, kopā lietojot 520 korporatīvās kredītkartes.
 
2009. gada laikā SEB banka kopā ar Valsts Kasi realizēja iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus par maksājumu karšu pieņemšanas tīkla paplašināšanu, ņemot vērā cilvēku pieaugošās prasības pēc maksājumu karšu lietošanas ne tikai tirdzniecības vietās, bet arī pakalpojumu sniegšanas vietās. Maksājumu karšu pieņemšana SEB bankas un Valsts Kases sadarbības ietvaros ir kļuvusi iespējama, piemēram, Valsts Zemes Dienestā, Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldē, Uzņēmuma reģistrā. Uz 2009. gada beigām 27,8% tirdzniecības vietu, kur iespējams norēķināties ar maksājumu kartēm, šo karšu pieņemšanas pakalpojumu nodrošina SEB banka.
 
Interneta pirkumu drošības sistēmu 3D Secure
 
2009. gadā SEB banka turpināja nodrošināt to, ka ikvienam SEB bankas klientam, kas lieto maksājumu karti un ir arī Ibankas lietotājs, 3D Secure risinājums tiek nodrošināts bez maksas. Šī drošības sistēma veic kartes lietotāja identitātes papildu pārbaudi un nodrošina kartes datu īpašu aizsardzību interneta vidē. Pie tirgotājiem, kuri izmanto šo drošības sistēmu (par to liecinās Verified by VISA un MasterCard SecurCode logo), papildus maksājumu kartes datiem ir jāievada arī Ibankas dati – Lietotāja kods, Parole un Pieejas kods.
 
SMS banka
 
2009. gada laikā SMS bankas lietotāju skaits privātpersonu vidū pieaudzis par 14%, savukārt uzņēmumu skaits, kas sākuši izmantot šo pakalpojumu, palielinājies par 10%. Kopējais SMS bankas lietotāju skaits gada beigās sasniedza 374 966.
 
SEB Trading Station
 
2009. gada laikā par 28% pieaudzis SEB Trading Station jeb ārvalstu valūtas pirkšanas – pārdošanas elektroniskās sistēmas lietotāju skaits. Šī sistēma nodrošina SEB klientiem piekļuvi globālajam valūtas tirgum tiešsaistes režīmā. SEB Trading Station tiek pastāvīgi atjaunināta ar reāllaika informāciju par valūtu kursiem, procentu likmēm un ziņām. Uz 2009. gada 31.decembri SEB Trading Station lietoja 280 Latvijā strādājoši uzņēmumi. Darījumu skaits, izmantojot SEB Trading Station, pieaudzis no 6309 darījumiem 2008. gadā līdz 12086 darījumiem 2009. gadā.
 
Par E-prasmju nedēļu
 
E-prasmju nedēļas mērķis ir ieinteresēt plašāku sabiedrību par e-prasmju apgūšanas un pielietošanas iespējām, informēt, kur un kā pielietot jau esošās e-prasmes, uzlabot tās, kā arī uzzināt par valsts sniegto e-pakalpojumu saņemšanas iespējām un to ērtāku izmantošanu.
 
E-prasmju nedēļa (e-skills week) ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kas tiek organizēta visās Eiropas Savienības dalībvalstīs laikā no 2.līdz 5.martam. Latvijā e-prasmju nedēļu organizē Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija sadarbībā ar SIA Lattelecom. Projekta ietvaros tiks popularizētas inovācijas apmācību un izglītības procesā, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pieejamie pakalpojumi.
 
Par SEB grupu
 
SEB grupa ir Ziemeļeiropas finanšu institūcija, kas sniedz bankas pakalpojumus 400 tūkstošiem uzņēmumu un institucionālo klientu un 5 miljoniem privātpersonu. SEB grupa sniedz universālas bankas pakalpojumus Zviedrijā, Vācijā un Baltijas valstīs – Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. SEB grupa ir pārstāvēta arī citās Ziemeļvalstīs, Polijā, Ukrainā un Krievijā, kā arī lielākajos finanšu centros visā pasaulē. Uz 2009. gada 31. decembri SEB grupas kopējie aktīvi veido 2,308 miljardus Zviedrijas kronu (~225 miljardi eiro), kopējie aktīvi pārvaldīšanā – 1,356 miljardi Zviedrijas kronu (~132 miljardi eiro). SEB grupā strādā vairāk kā 20 000 darbinieku. Vairāk par SEB grupu: www.sebgroup.com.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Agnese Strazda
"SEB bankas" Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr.: 67215521; 29149306