2021. gada 25.–26. oktobrī tiešsaistē notiks 14. Ziemeļvalstu resursu koplietošanas uzziņu un krājuma pārvaldības konference (Nordic resource sharing reference and collection management conference, NordILL), kuras tēma ir saistīta ar zināšanu stiprināšanu, nodrošinot ātrāku piekļuvi informācijai (Empowering knowledge – Accelerating access). Konferencē tiks skatītas dažādas Ziemeļvalstu un Baltijas valstu bibliotēkām aktuālas tēmas. Konferences darba valoda – angļu.

Galveno runātāju vidū – IFLA ievēlētā prezidente (president-elect) Barbara Lisona (Barbara Lison) un OCLC pārstāvis Pīters Kolinss (Peter Collins).

Reģistrēšanās konferencei un papildinformācija pieejama tīmekļvietnē https://www2.helsinki.fi/en/conferences/nordill-2021.

Konferenci organizē Nacionālā repozitorija bibliotēka, Somijas Nacionālā bibliotēka, Helsinku pilsētas bibliotēka, Helsinku Universitāte un Helsinku pilsēta.

 

Pēc tīmekļa resursiem informāciju sagatavoja:
Kristīne Deksne
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku attīstības centrs
kristine.deksne@lnb.lv