2021. gada 26. maijā notika profesionālās literatūras lasīšanas veicināšanas cikla “Virtuālās trešdienas bibliotekāriem: profesionālo publikāciju apskats” pasākums, kas bija veltīts mācīšanās tēmai.

Pasākuma dalībnieki:

Kristīne Deksne – LNB Bibliotēku attīstības centra Latvijas Bibliotēku portāla galvenā redaktore
Elita Vīksna – LNB Bibliotēku attīstības centra nozaru informācijas eksperte
Inga Pāvula – supervīzore, izglītības eksperte
Anna Pakere – Latgales Centrālās bibliotēkas vadītājas vietniece