Reģionu galvenajām bibliotēkām

Sveicu Pasaules grāmatu un autortiesību dienā!

Paldies par darbu, ko ieguldāt, lai uzturētu un attīstītu lasīšanas kultūru savā novadā, paldies, ka esat grāmatu dzīves viens no būtiskākajiem stūrakmeņiem! Kā pedagogs, izglītības politikas veidotājs un patiess grāmatu draugs šajā dienā vēlos pievērst pastiprinātu uzmanību lasīšanas nozīmei, akcentējot grāmatu lomu mūsu bērnu ikdienā.

Lasīšanas vērtība bērnu izglītības ceļā jums noteikti ir pašsaprotama. Uzskatu, ka šī diena ir piemērots brīdis, lai aicinātu ikvienu Latvijas pašvaldību piedalīties kādā pie mums vēl ne tik ļoti populārā iniciatīvā – katram jaundzimušajam iedzīvotājam uzdāvināt viņa pirmo grāmatu, tādējādi rosinot pašu jaunāko pilsoņu sasaisti ar grāmatu kultūru jau no pirmajām dienām. Esmu nosūtījusi šādu aicinājumu visām vietvarām (skatīt pielikumā) un paralēli uzrunāju bibliotēkas kā nozīmīgu atbalsta punktu.

Jūsu iesaiste ir būtiska, lai mudinātu un pārrunātu ar pašvaldības pārstāvjiem pirmās grāmatas iniciatīvas ieviešanu, ja šāda dāvinājuma prakse jūsu novadā vēl netiek piekopta. Bibliotēka var būt atbalsts iespējamo dāvinājuma grāmatu saraksta sastādīšanā, ņemot vērā, ka vislabāk pārzināt bērnu grāmatu aktualitātes.
Arī citas līdzīgas agrīnās lasīšanas attīstīšanas iniciatīvas ir ievērības cienīgas – piemēram, Lietuvā katra ģimene ar jaundzimušo saņem somiņu, kur ir ne tikai pirmā grāmata, bet arī lasīšanas padomi vecākiem un pirmā bibliotēkas lasītāja karte. Ar šiem piemēriem vēlos iedrošināt jūs aktīvi piedomāt, kā no bibliotēkas puses radināt jaunās ģimenes pie bibliotēkas apmeklējuma kā ikdienas dzīves sastāvdaļas.

Augstu novērtētu, ja jūs darba ikdienā atrastu iespēju būt par šādu iniciatīvu veicināšanas tiltu pašvaldības līmenī. No sirds novērtēju jau esošās tradīcijas lasīšanas prieka un kultūras veicināšanai novadā! Lai vienmēr izdodas būt daļai no jaunāko iedzīvotāju un viņu ģimeņu pasaules bagātināšanas pieredzes caur grāmatām!

Pielikumā: aicinājums Latvijas Republikas novadu un valstspilsētu pašvaldībām uz 2 lpp.

P.S. Būšu pateicīga, ja šo vēstuli pārsūtīsiet arī sava reģiona pagastu bibliotēkām
(Lai iegūtu parakstītu edoc, rakstiet portals@lnb.lv)

14. Saeimas deputāte, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja
Agita Zariņa-Stūre