Pasākums būs saistošs komunikācijas ekspertiem, žurnālistiem, skolu un augstskolu mācībspēkiem, valsts un pašvaldību institūciju, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un citiem interesentiem. Diskusijas centrā būs jautājums par mediju un informācijas pratības, kā arī mediju pedagoģijas attīstības iespējām. Šis ir noslēdzošais pasākums ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projektā Media and Information Literacy & Innovative Teaching Methods Laboratory (MIL&LAB), kas īstenots kopš 2017. gada novembra.

Projekta MIL&LAB kopējais mērķis ir izstrādāt medijpratības maģistra programmu un virtuālo medijpratības mācīšanas metožu laboratoriju. Kopā ar RSU kā vadošo partneri no Latvijas puses projektā ir iesaistīta ziņu aģentūra LETA un Latvijas Nacionālā bibliotēka. No starptautiskajiem partneriem projektā piedalās Tartu Universitāte, Viļņas Universitāte, Vroclavas Universitāte un Gēteborgas Universitāte. Pētījumā ir aptverta medijpratības aina Baltijas valstīs, Polijā, Somijā, Zviedrijā un Krievijā.

Lai arī ģeogrāfiski vienots, mediju un informācijas pratības ziņā Baltijas jūras reģions ir dažādības pilna telpa – kamēr Ziemeļvalstīs un Polijā vēsturiski novērota sabiedrības interese audzēt izpratni par medijiem un komunikāciju, Baltijas valstīs to ilgstoši sistēmiski slāpējusi padomju propaganda. “Projekta ietvaros šīs attīstības atšķirības tiek tvertas kā iespēja, savstarpēji mācoties no pieredzes, bet vienlaikus respektējot katras dalībvalsts specifiskos apstākļus – politisko ainavu, izglītības sistēmu, pilsoniskās sabiedrības aktivitāti un citus,” norāda projekta MIL&LAB vadītāja Latvijā RSU profesore Anda Rožukalne, kura būs viena no runātājiem gaidāmajā tiešsaistes diskusijā. Vēl tajā piedalīsies pētniece un lektore Mārita Jākola (Maarit Jaakkola), kura pārstāv Gēteborgas Universitāti un Tamperes Universitāti, RSU studiju programmas Komunikācija un mediju studijas vadītāja Ilva Skulte un RSU studiju programmas Fotogrāfija vadītājs docents Alnis Stakle, politologs un medijpratības pētnieks Mihals Kušs (Michal Kuš) no Vroclavas Universitātes, Tartu Universitātes medijpratības pētniece Krista Lepika (Krista Lepik) un Viļņas Universitātes medijpratības pētnieks Andriuss Šuminas (Andrius Šuminas). Diskusija notiks angļu valodā, un pirms tās lūgums reģistrēties vietnē www.rsu.lv/en/form/conversation-ce-comm-journal.

“Central European Journal of Communication” ir starptautisks zinātniskais žurnāls, kas aptver kritiskas akadēmiskās diskusijas par medijiem un komunikāciju Centrāleiropā un ārpus tās. Žurnāla redkolēģijā Latviju pārstāv profesore A. Rožukalne. Projekta ietvaros izdotais žurnāla speciālizlaidums “Advancing Media Literacy Research in the Baltic Sea Region” ir lasāms arī tiešsaistē: wuwr.pl/cejc/issue/view/774.

 

Papildu informācijai:

Edijs Šauers
Rīgas Stradiņa universitāte
Direktors, Komunikācijas departaments
Tālr.: +37167409278
E-pasts: edijs.sauers@rsu.lv

Ieva Nora Gediņa
Rīgas Stradiņa universitāte
Mediju attiecību vadītāja, Komunikācijas departaments
Tālr.: +37129146366
E-pasts: ieva.gedina@rsu.lv