Izveidotā ekspozīcija arvien tiek papildināta un apliecina, ka Latvijas IT nozare ir inovatīva, spēcīga un sociāli atbildīga.

Pirmo reizi Latvijas vēsturē ir izstrādāts IT portfolio – interaktīvs kopkatalogs, kas sniedz iespēju apkopotā veidā iegūt informāciju par Latvijas IT un augsto tehnoloģiju risinājumiem. Risinājumi ir sadalīti četrās pamata kategorijās: (1) sabiedrība; (2) izglītība un kultūra; (3) bizness; (4) inovācijas un stārtapi. Kopkatalogs ir pieejams arī Rīgas IT Demo centra mājas lapā www.rigaitdemocentre.com.

Centra izveide ir unikāls sociāls projekts, kas vienlaikus kalpo kā piemērs Latvijas biznesa vides sadarbības spējai. Centrs divu pastāvēšanas gadu laikā ir prezentējis Latviju daudzām ārvalstu delegācijām, organizējis nozares un starpnozaru pasākumus, aicinājis skolēnu un studentu grupas, kā arī ikvienu interesentu iepazīties ar ekspozīciju, kas stāsta un interaktīvā veidā rada izpratni par Latvijas IT nozares sasniegumiem un tehnoloģiju iespējām. Vienlaikus centrs veicina Latvijas IT nozares sasniegumu atpazīstamību un eksportspēju.

Aiga Irmeja, Latvijas IT klastera izpilddirektore: “Rīgas IT Demo centrs ir nacionālas nozīmes centrs un platforma, kurā ir iespēja parādīt labāko Latvijas un pasaules sabiedrībai, ko Latvijas IT uzņēmumi ir sasnieguši un paveikuši. Tie ir risinājumi, kas apliecina Latvijas zināšanu spēku un izcilību IT jomā, spējot radīt plašu pievienoto vērtību sociāli un ekonomiski.”

Edgars Tavars, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs, atklāšanas pasākumā uzsvēra, ka “digitālā joma ir viena no trim Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritātēm. Rīgas IT Demo centrs būtiski veicina Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares izaugsmi, stimulējot Latvijas tautsaimniecības attīstību un arī Latvijas valsts eksportspēju kopumā. Apsveicami, ka digitālā joma Latvijā tiek attīstīta, veiksmīgi sadarbojoties privātajam un valsts sektoram”.

Kristīne Pommere, Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāta direktore, akcentējot digitālā potenciāla nozīmi Latvijas prezidentūras laikā, uzsvēra: “Par vārdiem vislabāk var runāt mūsu darbi, ko apliecina Rīgas IT Demo centrs, demonstrējot nozīmīgus Latvijas IT sasniegumus. Centra darbība Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ir piemērs, kas ļauj arī mums Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā pārliecināt ikvienu Eiropā un ārpus tās robežām, ka mums patiešām ir, ar ko lepoties.”

Līdz 2015. gada 30. jūnijam ekspozīcija klātienē ir pieejama akreditētajiem Latvijas prezidentūras ES Padomē viesiem, bet pēc 1. jūlija Rīgas IT Demo centrs gaidīs ciemos ikvienu interesentu.

Rīgas IT Demo centrs ir sabiedrisks projekts, kura mērķis ir izveidot vadošo komunikāciju platformu Latvijas IT nozarē, veicinot gan jaunu, gan pieredzējušu IT uzņēmumu uzņēmējdarbību vietējā un globālā mērogā. Projektu īsteno biedrība “Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris”.

Papildu informācija Rīgas IT Demo centra mājas lapā: www.rigaitdemocentre.com.

 

Aktuālā informācija un jaunumi:
www.facebook.com/RigaITDemoCentre

www.twitter.com/RigaDemoCentre
www.linkedin.com/company/latvian-it-cluster

Papildu informācija:

Aiga Irmeja
Latvijas IT klastera izpilddirektore
Tālr.: 26428028
E-pasts: aiga.irmeja@itbaltic.com

Aiga Zālīte
Rīgas IT Demo centra vadītāja
Tālr.: 26180773
E-pasts: aiga.zalite@itbaltic.com

Reinis Druvietis
Kultūras biedrība “Make Art”, producents
Tālr.: 29293938
E-pasts: reinis@makeart.lv