1961. gadā dibinātā bibliotēka nu jau vairāk nekā 45 gadus ir pagaidām nomaļās Bišumuižas dzīvotāju informācijas, izglītības, kultūras un saskarsmes centrs. Bibliotēkas sadarbībai ar Rīgas Piena kombinātu ir sava vēsture. Gadiem ilgi šeit darbojies grāmatu izsniegšanas punkts. Šāds lietotāju orientēts pakalpojums domāts cilvēkiem, kuri vakarā pēc darba ir pārāk noguruši, lai nāktu uz bibliotēku. Tagad grāmatu galda Piena kombinātā vairs nebūs, toties Bišumuižā būs moderna un mājīga bibliotēka ar mūsdienīgu krājumu un aprīkojumu. Bibliotēkas lietotāji varēs lasīt 37 nosaukumu preses izdevumus, studēt enciklopēdijas un citus uzziņu izdevumus, ņemt uz mājām grāmatas sev un ģimenei. Bibliotēkas kolekcijā ir ap 11 tūkstošiem grāmatu, audiovizuālo un elektronisko informācijas nesēju latviešu, krievu, angļu un citās valodās, izmantojot gan RCB vienotā krājuma, gan starpbibliotēku abonementa pakalpojumus. Filiāle, pasūta un saņem izdevumus no citām Latvijas un ārvalstu bibliotēkām un, protams, lieto datorus.
Internets un Office programmas, kā arī e-pasta pakalpojumi Bišumuižas filiālbibliotēkā, tāpat kā citās RCB filiālēs, ir pieejami bez maksas.
Kontaktpersona:
Daina Geibaka
Tālr.: 7607562
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ilona Brūvere
Rīgas domes Kultūras departamenta Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja
Tālr.: +371 7043685
GSM: +371 6440907
Fakss: +371 7043671
www.rdkp.lv