Par kvalitatīvu bibliotekāro darbu, veiksmīgi sarīkotiem pasākumiem un nozīmīgu ieguldījumu bibliotēkas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā nominācijā "2009. gada bibliotēkas darbinieks" balvu saņēma RCB Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Natālija Hološa.

Pretendentus balvai izvirza, atzīmējot ne vien izvirzīto kultūras darbinieku ieguldījumu kvalitatīva kultūras procesa nodrošināšanā galvaspilsētā aizvadītajā gadā, bet jo sevišķi individuālo ieguldījumu un īpašas personiskās kvalitātes kultūras darbā.
Natālijas vadībā RCB bērnu literatūras nodaļa kļuvusi par modernu, mūsdienīgi aprīkotu un lietotājiem vārda vistiešākajā nozīmē draudzīgu publisku telpu bērniem un jauniešiem. Tas nozīmē gan prasmīgi un profesionāli veidotu grāmatu un citu informatīvo materiālu krājumu, gan vidi saskarsmei un zināšanu ieguvei visdažādākā vecuma bērniem un jauniešiem, gan publisku bezmaksas mākslas galeriju, kuras ekspozīciju veidošanā tiek piesaistīti gan profesionāli, gan neprofesionāli mākslinieki, gan paši bērni. Nenovērtējama ir Natālijas Hološas prasme organizēt lasīšanu, grāmatu un lasīšanai labvēlīgu vidi popularizējošus pasākumus.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Rīgas Centrālā bibliotēka