Kākciemā tika plānots veidot jaunu multifunkcionālo centru, kur iedzīvotājiem pulcēties, saņemt dažādus pašvaldības pakalpojumus un arī mūžizglītības iespējas. Taču pašvaldība konstatējusi, ka Kākciema bibliotēkā aktivitāte un apmeklējumu skaits nav bijis liels, tādēļ pieņemts lēmums veikt bibliotēkas reorganizāciju.

Bez tam Ropažu novada bibliotēkas nolikumā noteikts, ka bibliotēkas vienotajā struktūrā iekļauti grāmatu izsniegšanas punkti Silakrogā, Muceniekos un Tumšupē. Ņemot vērā, ka ārējie normatīvie akti nesniedz grāmatu izsniegšanas punktu definīciju, tad, ievērojot to funkciju, grāmatu izsniegšanas punkti tiek pārdēvēti atbilstoši starptautiskajam standartam par Ropažu novada bibliotēkas ārējiem apkalpošanas punktiem.

Ropažu novadā darbojas Ropažu novada bibliotēka kā galvenā novada bibliotēka, kas apkalpo Ropažu novada lasītājus, Zaķumuižas bibliotēka, Kākciema bibliotēka, iedzīvotājiem pieejami arī bibliotēkas pakalpojumi grāmatu izsniegšanas punktos Tumšupes un Silakroga multifukcionālajos dienas centros.