Padarot pieejamus informācijas resursus un pakalpojumus lasītājiem, iepazīstinot ar bibliotēku gan vietējos iedzīvotājus, gan ārzemju viesus, pārvedot krājumu, rīkojot valstiska un pasaules mēroga izstādes, konferences, lekcijas un koncertus, kā arī īstenojot krāšņu atklāšanas programmu, Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) aizvadījusi pirmo pusgadu jaunajās telpās – pasaulē atzītā latviešu izcelsmes arhitekta Gunāra Birkerta (ASV) projektētajā Gaismas pilī.

“2014. ir Gaismas pils atklāšanas gads, un tas vērtējams kā teicams un notikumiem bagāts – to apliecina gan kuplais apmeklētāju un īstenoto pasākumu skaits, gan pašmāju un ārzemju mediju interese, gan arī sadarbības partneru pozitīvās atsauksmes. Protams, vienlaikus ir bijuši dažādi izaicinājumi un pārbaudījumi, kas savukārt devuši gudras mācību stundas vēl veiksmīgākai un sekmīgākai darbībai nākotnē. Mēs varam būt gandarīti un lepni, ka tagad Latvijā ir mūsdienīga, daudzfunkcionāla bibliotēka – radošs pasaules līmeņa informācijas un kultūras centrs –, kas apmierina un nodrošina 21. gadsimta informācijas sabiedrības vēlmes un prasības,” uzsver LNB direktors Andris Vilks.

Pirmie interesenti sajust jaunās bibliotēkas ēkas gaisotni varēja jau 2014. gada 18. janvārī, kad norisinājās Rīgas-Eiropas kultūras galvaspilsētas gada atklāšanas notikums “Gaismas ceļš – Grāmatu draugu ķēde”. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 14 000 cilvēku no visas Latvijas un ārzemēm. Piecu stundu laikā no LNB vēsturiskās ēkas K. Barona ielā 14 uz Gaismas pili Mūkusalas ielā 3 no rokas rokā tika pārnestas aptuveni 2000 grāmatas, kas šobrīd izvietotas Tautas grāmatu plauktā – vienā no ēkas centrālajiem interjera elementiem. Katra no akcijas laikā pārvietotajām grāmatām ir kāda cilvēka dāvinājums LNB.
Līdz šim Tautas grāmatu plauktam ziedotas 4516 grāmatas.

Hronoloģiski turpmākās aktivitātes bibliotēkas jaunās ēkas kontekstā saistāmas ar LNB krājuma pārvešanu uz Gaismas pili (no 14. aprīļa līdz 17. oktobrim). Pārvešanas process, ko veica uzņēmuma SIA “FF International Movers” 12 cilvēku komanda sadarbībā ar LNB lasītavu darbiniekiem, ilga aptuveni 150 darba dienas, par gandrīz divām nedēļām apsteidzot plānoto un līgumā norādīto termiņu – 2014. gada 27. oktobri. Kopumā pārvesta 261 krava (dienas laikā vidēji līdz pat 400 kastēm).

Šobrīd Mūkusalas ielā 3 lasītājiem pieejams viss uz Gaismas pili pārvietotais krājums – aptuveni 3 000 000 krājuma vienību, no kurām 350 000 atrodas brīvpieejas plauktos lasītavās.

2014. gada 6. jūnijā Gaismas pils tika pieņemta ekspluatācijā. No 12. līdz 15. jūnijam norisinājās pirmais bibliotēkas iepazīšanas jeb stāvu atvēršanas pasākums “Kaskādes”, kura laikā apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar jauno ēku gan organizētās ekskursijās un individuāli, gan iesaistoties radošās aktivitātēs. “Kaskādes” četrās dienās apmeklēja ap 10 000 interesentu.

Pakāpeniski LNB sāka piedāvāt bibliotēkas kā daudzfunkcionāla kultūras, izglītības un zinātnes centra plašās iespējas, rīkojot daudzveidīgas konferences, koncertus, izstādes un diskusijas, grāmatu atvēršanas svētkus un paverot ceļu dažādām radošām sinerģijām, sadarbībām.

Ar krāšņo un plaši pārstāvēto Novadu dienu 28. augustā, kā arī atbalstītāju godināšanu, Inaugurācijas ceremoniju, Dainu skapja atklāšanu un publisko pasākumu “Salasīšanās” 29. augustā, aizvadīti LNB jaunās ēkas atklāšanas notikumi. Kopumā šos pasākumus apmeklēja vairāk nekā 10 000 cilvēku.

Savukārt 8. septembrī, Starptautiskajā rakstpratības dienā, Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas ietvaros norisinājās karnevāla gājiens bērniem “Gribu iet uz bibliotēku!”, ko organizēja LNB un nodibinājums “Rīga 2014”. Karnevāla gājienā piedalījās ap 1500 bērnu no visas Latvijas, kuri devās no Rātslaukuma pāri Akmens tiltam uz Gaismas pili!

Aizvadītā pusgada laikā (no 12. jūnija līdz 29. decembrim) LNB apmeklēja kopskaitā ap 255 000 personu (no tām aptuveni 50 500 ekskursiju apmeklētāji un 35 000 pasākumu konferenču, koncertu, izstāžu, diskusiju, grāmatu atvēršanas svētku, tostarp arī komercpasākumu) apmeklētāji). Salīdzinājumam – 2013. gadā LNB tās piecās vēsturiskajās ēkās apmeklēja aptuveni 73 tūkstoši cilvēku.

Īpaši jāizceļ LNB izstāde “1514.Grāmata.2014”, ko piecu mēnešu laikā apmeklēja ap 100 000 interesentu. Liela interese izrādīta arī par citām bibliotēkas un sadarbības partneru izstādēm, piemēram, “Ex Bibliotheca Ducis Curlandiae”, “Vizionārās struktūras. No Johansona līdz Johansonam”, “Sigulda. Aizrautības vektors”, “Mana, tava, mūsu Rīga pirms 100 gadiem”, “Parunāsim par modi!”, “Patība. Latvijas laikmetīgās mākslas vēsture”, kā arī akadēmiskajiem lasījumiem “21. gadsimta saturs”, “MU-TE”, Latvijas Universitātes Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (AsiaRes) lekcijām, kinofilmu un lekciju programmu “Riga Meetings”, dažādiem akadēmiskās, populārās un laikmetīgās mūzikas koncertiem u.c.

Kopumā 2014. gadā Gaismas pilī rīkoti aptuveni 500 pasākumu.

Caurmēra LNB darbadienā apmeklē līdz 1500 cilvēkiem, bet brīvdienās šis skaits pieaug līdz vairāk nekā 2000 personām. Bibliotēkas apmeklējuma statistika vērtējama kā optimāla, jo aprēķināts, ka dienas laikā ēka var uzņemt 3000 cilvēku lielu plūsmu.

2015. gada pirmais pusgads (no 1. janvāra līdz 30. jūnijam) LNB noritēs Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē (LPESP) “zīmē”, kad Gaismas pils būs centrālā LPESP norišu vieta, uzņemot ap 200 pasākumu un augsta līmeņa starptautiskas amatpersonas. Paralēli bibliotēka turpinās sniegt savus pakalpojumus un rīkot dažāda veida pasākumus.

“Kaut arī ar prezidentūras notikumiem saistītās loģistikas izveide un infrastruktūras iekārtošana bibliotēkas darbībā ievieš pārmaiņas, no praktiskā viedokļa raugoties – tās ir uztveramas kā pozitīvs Gaismas pils tehnisko iespēju un jaunas sadarbības izaicinājums. Vienlaikus esam veikuši būtisku ieguldījumu plānošanā, lai prezidentūras klātbūtne būtu iespējami komfortabla gan bibliotēkai, gan prezidentūrai, gan sabiedrībai Nākamais pusgads LNB sniegs iespēju veikt līdzšinējās darbības jaunajā ēkā detalizētu analīzi, turklāt pavērs jaunu redzeslauku, vērtējot, kā Gaismas pils – vienlaikus bibliotēka un daudzfunkcionāls norišu centrs – spēj uzņemt arī augsta līmeņa starptautiska mēroga notikumus. Tas, savukārt, nozīmē, ka būs pieaugusi dažādu LNB speciālistu pieredze un prasmes, kas ļaus turpmāk ne tikai veiksmīgi apkalpot mūsu klientus ikdienā, bet arī uzņemt vērienīgus pasākumus,” pauž bibliotēkas direktors A. Vilks.

Tehniskā informācija:
Atgādinām, ka Latvijas prezidentūras laikā ieeja bibliotēkā no Valguma ielas.
 
Saistībā ar prezidentūras norisēm LNB apmeklētājiem jārēķinās ar pārmaiņām – iespējama apmeklētāju drošības pārbaude.
Lūgums ņemt līdzi personu apliecinošus dokumentus (tostarp pases un/vai ID kartes)!

Cilvēki ar kustību traucējumiem bibliotēkā var iekļūt pa galveno ieeju, iepriekš piesakoties pa tālr.: +371 67287635.

Bibliotēkas darba laiki turpmākajās dienās:
•    31. decembris un 1., 2. janvāris – bibliotēka slēgta;
•    8., 9. janvāris – bibliotēka slēgta saistībā ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē norisēm.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Aktuālākā informācija par norisēm Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pieejama:
www.lnb.lv
https://twitter.com/LNB_lv
https://www.facebook.com/lnb.lv
http://www.draugiem.lv/lnb/
https://www.youtube.com/LNBlv
http://instagram.com/LNBlv

https://www.biblioteka.lv/libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/default.aspx

***

Latvijas Nacionālā bibliotēka izsaka pateicību
sabiedrībai, atbalstītājiem, sadarbības partneriem un medijiem par atbalstu, interesi, cieņu un sapratni 2014. gadā!

Būsiet laipni gaidīti Gaismas pilī arī 2015. gadā!