Bibliotēkas tika arī aicinātas stingri ievērot oficiālos valstī noteiktos ārkārtējās situācijas ierobežojumus saistībā ar Covid-19 pandēmijas izplatību, neveikt individuālu normatīvā regulējuma interpretāciju un līdz 2021. gada 14. novembrim nodrošināt tikai attālinātos pakalpojumus un neizsniegt grāmatas bezkontakta veidā, t. sk. izmantojot pakomātus.

Tāpat LBB aicināja Latvijas Republikas Kultūras ministriju sniegt oficiālu skaidrojumu par to, uz kāda normatīvā pamata aktuālās ārkārtējās situācijas apstākļos bibliotēkas var apsvērt grāmatu bezkontakta izsniegšanu, atsaucoties uz konkrētu normatīvo regulējumu vai oficiāli pieņemtiem lēmumiem.

Reaģējot uz LBB paziņojumu/aicinājumu jau 2. novembra valdības sēdē tika precizēts, ka bibliotēkām ir iespējams organizēt grāmatu nodošanu lasītājiem bezkontakta veidā esošo ierobežojumu apstākļos (precizējums Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” punktā 5.49.12.).

Situāciju apstiprina arī Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbildes vēstule LBB. Atsaucoties uz Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” grozījumiem, kas pieņemti ar Ministru kabineta 2021. gada 20. oktobra rīkojumu Nr. 748 “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” (rīkojuma apakšpunkts 5.49.12., apakšpunkts 5.49.15.1., apakšpunkts 5.1.2., apakšpunkts 5.7. un apakšpunkts 5.49.10.) Kultūras ministrija skaidro – lai gan ar rīkojumu ir noteikts pārtraukt bibliotēku darbību, rīkojums atļauj nodrošināt attālinātu publisko pakalpojumu sniegšanu, kā arī nosaka to, ka vakcinēti vai pārslimojuši darbinieki var veikt darba pienākumus klātienē, ja darbs klātienē ir saistīts ar iestādes darbības nepārtrauktības nodrošināšanu, to nevar veikt attālināti un tas nerada būtiskus inficēšanās riskus. Vēstulē teikts, ka pēc Kultūras ministrijas ieskata grāmatu bezkontakta apmaiņa ir uzskatāma par attālinātu pakalpojumu, tādēļ arī ministrijas izstrādātajās vadlīnijās minēts, ka bibliotēka var izvērtēt nepieciešamību un iespēju nodrošināt bezkontakta grāmatu apmaiņas pakalpojumu ārpus bibliotēkas telpām, un noteikums pārtraukt bibliotēku darbību ir attiecināms tikai uz bibliotēku klātienē sniegtajiem pakalpojumiem.

Tomēr ministrija vērš uzmanību arī uz to, ka tieši bibliotēku vadītāju kompetencē ir izvērtēt nepieciešamību un iespējas nodrošināt grāmatu apmaiņu bezkontakta veidā, t. sk. izvērtēt šī pakalpojuma sniegšanas epidemioloģisko risku, kā arī noteikt veidu, kā tas praktiski īstenojams. Izšķiroties par labu grāmatu bezkontakta izsniegšanai prioritāte būtu sniedzama studentiem veiksmīga mācību procesa nodrošināšanai.

LBB uzskata par savu pienākumu informēt bibliotekārus par Kultūras ministrijas sniegto atbildi, tomēr aicina būt piesardzīgiem un atturēties no grāmatu bezkontakta izsniegšanas, kamēr tiks dota atļauja nodrošināt literatūras izsniegšanu klātienē, kā arī, cik vien tas iespējams, piedāvāt iedzīvotājiem gūt zināšanas un baudīt kultūru elektroniski. Aicinājums aktīvi mudināt kopienu vakcinēties arī vēl joprojām ir spēkā, jo tas palīdzēs mums visiem pēc iespējas ātrāk atkal piedāvāt mūsu klātienes pakalpojumus pilnā apmērā.

 

Informāciju sagatavoja:

LBB valdes priekšsēdētāja
Māra Jēkabsone