Tāpat bibliotēkas tiek aicinātas stingri ievērot oficiālos valstī noteiktos ārkārtējās situācijas ierobežojumus saistībā ar Covid-19 pandēmijas izplatību, neveikt individuālu normatīvā regulējuma interpretāciju un līdz 2021. gada 14. novembrim turēt bibliotēku durvis slēgtas, nodrošinot tikai attālinātos pakalpojumus un neizsniedzot grāmatas bezkontakta veidā, t. sk. izmantojot pakomātus, skaidrot iedzīvotājiem šo ierobežojumu būtību un mērķi.

LBB neiestājas pret pakomātiem un citām 21. gadsimta inovācijām, bet gan pret normatīvo dokumentu interpretāciju. Situācijā, kad valstī par prioritāti izvirzīta mājsēde, attālinātais darbs un tiešo kontaktu samazināšana, aktuālo normatīvo nosacījumu interpretācija apdraud sabiedrības veselību un situācijas uzlabošanos valstī ar Covid-19 izplatību, vairo nevienlīdzību bibliotekāro pakalpojumu pieejamībā visiem valsts iedzīvotājiem un sabiedrības polarizāciju. Biedrība aicina bibliotekārus domāt un rīkoties valstiski, atbildīgi, stratēģiski, ilgtspējīgi un ētiski, sekmējot drošas vides nodrošināšanu un Covid-19 krīzes situācijas mazināšanos.

Lai likvidētu diskutablo situāciju pakomātu jautājumā, LBB aicina Latvijas Republikas Kultūras ministriju sniegt oficiālu skaidrojumu par to, uz kāda normatīvā pamata aktuālās ārkārtējās situācijas apstākļos bibliotēkas var apsvērt grāmatu bezkontakta izsniegšanu un vai aktuālā ārkārtējo situāciju nosakošā normatīvā regulējuma ietvaros ir pieļaujama grāmatu bezkontakta izsniegšana, t. sk. izmantojot pakomātus, atsaucoties uz konkrētu normatīvo regulējumu vai oficiāli pieņemtiem lēmumiem.

LBB paziņojums/aicinājums (PDF)

 

Informāciju sagatavoja:
LBB valdes priekšsēdētāja
Māra Jēkabsone