Bibliotēku likums nosaka, ka valsts un pašvaldību bibliotēku lietotājiem ir tiesības bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus.
 
RAPLM ir aprēķinājusi visām pašvaldībām piešķiramās mērķdotācijas summu, kas sastāda 940 900 latus. Rīkojuma projekta izpildi nodrošinās Valts Reģionālā attīstības aģentūra.
 
Ministru kabineta rīkojuma projekts nerada papildus izdevumus valsts vai pašvaldību budžetiem.
 
Ar pašvaldībām, kurām tiks piešķirtas mērķdotācijas bezmaksas interneta un datoru izmantošanas nodrošināšanai pašvaldību bibliotēkās Jūs varat iepazīties ministrijas mājas lapā www.raplm.gov.lv.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ilze Dišlere
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67770388; 26111123