"Europe Direct" ir visu Eiropas Savienību (ES) aptverošs informācijas tīkls, kas aptver zvanu kontaktcentru, informācijas sniegšanu tiešsaistē un vietējos informācijas punktus. Šādā veidā ES izpildvaras institūcija – Eiropas Komisija – tieši sazinās ar cilvēkiem visā Eiropas Savienībā viņu dzimtajā valodā.
 
Pašreizējo astoņu Latvijā izveidoto Eiropas Komisijas informāciju punktu "Europe Direct" darbība beigsies 2008. gada nogalē, un otrais informācijas tīkla darbības termiņš ir paredzēts nākamajiem četriem gadiem (2009. – 2012. gads). Jaunā tīkla mērķis ir paplašināt ģeogrāfisko pārklājumu un nodrošināt, lai centri varētu sniegt informāciju par komunikācijas prioritātēm, kā arī par citiem iedzīvotājiem būtiskiem jautājumiem. Eiropas Komisija pastiprina šīs komunikācijas aktivitātes, lai sniegtu atbildes uz iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem par ES, lai veicinātu diskusijas par Eiropu Savienību un lai organizētu pasākumus vietējā līmenī. Vienlaikus informācijas punkti sniedz atgriezenisko saiti Eiropas Savienības institūcijām.
 
Veiksmīgajiem projekta konkursa dalībniekiem ir tiesības saņemt no Eiropas Komisijas ikgadēju darbības dotāciju vienreizēja maksājuma formā, apmērā no 12 000 līdz 25 000 eiro gadā katram punktam, kurš sastāda maksimāli 50% no attaisnotajiem izmaksām par darbību. Eiropas Komisijas finansējumam jābūt papildinātam ar finansējumu no citiem avotiem.
 
Latvijai pieejamais finansējums ir 150 000 EUR gadā, kas ļauj izveidot vismaz 6 informācijas punktus. Termiņš projektu iesniegšanai – 2008. gada 29. septembris. Konkursa rezultāti pretendentiem tiks paziņoti līdz 17. novembrim.
 
Pilna informācija par projektu konkursu un pieteikuma veidlapa atrodama EK pārstāvniecības Latvijā tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/latvija sadaļā "Konkursi un sludinājumi / Dotācijas un granti".
 
Iepriekšējā konkursā piedalījās pilsētu un novadu pašvaldības, bibliotēkas, nevalstiskās organizācijas. Pašlaik "Europe Direct" informācijas punkti atrodas Gulbenes bibliotēkā, Jelgavas rajona padomē, Staiceles bibliotēkā, Rēzeknes rajona padomē, Valmieras bibliotēkā, biedrībā "Baltā māja" Līvānos, Latvijas Universitātes bibliotēkā Rīgā.
 
Pieprasītākie pakalpojumi EDIP ir bijuši: uzziņu sniegšana par Eiropas Savienības jautājumiem, pasākumi, semināri, lekcijas; informatīvie materiāli.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ivars Bušmanis
Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā preses sekretārs