Paulu Koelju uzskata, ka Eiropas Starpkultūru dialoga gads ļaus parādīt, cik būtiski izmantot šo dialogu, lai palīdzētu Eiropas pilsoņiem un iedzīvotājiem iegūt zināšanas un prasmes dzīvei un darbam daudz atvērtākā un sarežģītākā kultūras vidē, veicināt Eiropā aktīvu un pasaulē vērstu pilsonisko apziņu, kuras pamatā ir cieņa pret kultūru dažādību un kopīgas vispārcilvēciskās vērtības.
 
Viņš uzsver, ka īpaši svarīgi panākt, lai jaunie Eiropas pilsoņi iesaistītos dialogā ar citām kultūrām Eiropā un ārpus tās robežām.
 
Koelju atgādina, ka, izmantojot visas priekšrocības, ko sniedz dzīve globālajā ciematā, mums noteikti jāatceras, ka kultūru ārējās izpausmes mēdz būt dažādas, tomēr tām vēl arvien ir kopīgas pamatvērtības. Viņš ir pārliecināts, ka starpkultūru dialogs jau kļuvis par svarīgu mūsu ikdienas sastāvdaļu – ne tāpēc, ka mēs visi esam līdzīgi, bet tāpēc, ka māksla palīdz dažādiem cilvēkiem saprasties. Pat brīžos, kad svarīgi savstarpējās saziņas tilti – politiskie, ekonomiskie, reliģiskie – brūk, kultūra joprojām veic šo funkciju.
 
Jāņa Rozes apgāds ir ekskluzīvais Paulu Koelju grāmatu izdevējs latviešu valodā.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Jāņa Rozes apgāds