Pils laukumā 3 (Rīgas pilī, priekšpils 3. un 4. stāvā) jāatbrīvo krātuves ar kopējo platību 505 m² un priekšmeti jāpārvieto uz Rīgas pils Konventa daļu 2. stāvā (atbrīvotajām Ārzemju muzeja telpām) ~ 475 m² .

Jāpārvieto:
• viss Teātra vēstures krājums (218 000 vienības)
• aptuveni 1/2 no Rakstniecības krājuma (150 000 vienības)
• viss Tēlotājas mākslas krājums, izņemot tēlniecību, maketus (38 000 vienības)
• grāmatas, laikraksti (10 000 vienības)
• viss Audio/video ierakstu krājums (8 000 vienības)
• viss Fotonegatīvu un kinofilmu krājums (50 000 vienības)
• lasītava

Kopā jāpārvieto ~474 000 vienības dažādu muzeja priekšmetu (kopējais pārvietojamais svars ~45 000 kg).

Lasītavā ik gadus tiek izmantoti ~50 000 – 80 000 muzeja priekšmeti. Apmeklējumu skaits gadā  ~1200.

RTMKK kopumā ir 875 254 muzeja priekšmetu vienības (pēc 2013. gada 1. janvāra datiem).