Semināra darba kārtība:
•    Sage Premier resursi, datu bāzes funkcionalitāte un informācijas izguve
•    SAGE Knowledge izmēģinājuma rezultāti un to analīze
•    Kafijas pauze
•    Datu bāzes aktualitātes
•    Jautājumi, atbildes

SAGE Premier ir daudznozaru pilnu tekstu žurnālu datu bāze, kas aptver 645 vadošo starptautisko specializēto žurnālu publikācijas tādās nozarēs kā uzņēmējdarbība, humanitārās zinātnes, sociālās zinātnes, zinātne, tehnoloģijas, medicīna u.c. 2013 kolekcija piedāvā piekļuvi vairāk nekā 480,000 pilna teksta žurnālu rakstiem. Visi Sage žurnāli ir recenzēti un vairāk nekā 65% no tiem ir iekļauti Thomson Reuters Journal Citation Reports 2011 (JCR)®. Pieejams publikāciju arhīvs no  1999. gada. 

SAGE pēc izdevumu nosaukumu skaita ir tirgus līderis tādās nozarēs kā  kriminoloģija & penoloģija, izglītība, sociālās zinātnes, starpnozares, socioloģija un pilsētvides studijas. Datu bāze piedāvā elastīgu informācijas meklēšanu, ērtas atlases un glabāšanas iespējas.
Prezentācija notiek angļu valodā, to vada Anna Lech (Library Sales Executive Eastern Europe).

Semināra mērķauditorija – datu bāzes esošie un potenciālie abonenti.