Akcija notiks kultūras institūcijās – kinoteātros, grāmatnīcās, bibliotēkās, muzejos, teātros, koncertu norises vietās, mūzikas un mākslas skolās, kā arī interneta portālos www.delfi.lv un www.draugiem.lv.
 
S. Elerte: "Man liekas absurdi, ka anonīmu funkciju vērtētāju balss, kuri novērtē kultūru kā valsts vismazāk svarīgo funkciju ir dzirdami skaļāk, kā tie 10 un 100 tūkstoši, kuriem kultūra ir absolūti nepieciešama dzīves daļa. Tādēļ mēs gribam, lai šī cilvēku daļa ir dzirdama".
 
U. Prauliņš: "Pagājušajā nedēļā iepazinos ar kultūras funkcijas nozīmības izvērtējumu, ko veikuši politiķi un sociālie partneri. Valdība nedrīkst subjektīvus vērtējumus pārvērst par valstiskiem kritērijiem".
 
M. Bērziņš: "Valsts pirmkārt sakņojas kultūrā un tikai pēc tam izveidojas par ekonomisku vienību. Jo augstāka kultūra, jo spēcīgāka ekonomika."
 
ES PAR KULTŪRU!
 
Latvijas valsts sākas ar cilvēku, kurš runā un raksta latviešu valodā. Latvijas valsts sākas ar dzeju un mūziku, ar "Dievs svētī Latviju". Latvija sākas ar Kultūru. Latvijas kultūra ir dzīva, bagāta un atvērta, bez tās nebūs Latvijas.
 
Kultūra ir mana maize un sāls, mani svētki un ikdiena, tā ir manas dzīves daļa. Kultūra man ir nepieciešama tagad un turpmāk.
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Radošo savienību padome
Tālr.: 29276111