Dalībnieki: bibliotekāri ar kolēģiem, dzīvesbiedriem, bērniem un draugiem
 
Semināra mērķis:
Pilnveidot priecāšanās un optimisma  kompetences prasmes un iemaņas (prast emocionāli neizdegt)
 
Vadītājs:
Kapars Bikše, psihologs, grāmatu un psiholoģisko vingrinājumu autors, Dānijas augstskolas lektors
 
Vieta: Mālpils
 
Maksa: tā kā daļa tiek apmaksāta no projektu piešķirtajiem līdzekļiem, mācību maksa jāmaksā tikai Ls 5,00 par dienu (cena uzrādīta bez PVN);
Viesnīca: Ls 2,50 par diennakti;
Ēdināšana (4 reizes): Ls 4 – 5 dienā;
Darba telpu īre (par trim dienām) – Ls 1
 
* Mācību maksu var maksāt arī pēc atvaļinājuma naudas saņemšanas vai pēc savstarpējas vienošanās

* Iepriekšējā gada nometnes dalībniekiem mācības ir bezmaksas.

P.S. Līdzi ņemsim savu gultas veļu!
 
36 stundu personības pilnveide un tālākizglītības kursu apliecība.

Pamatojums: LR IZM Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamenta direktora Jāņa Gaigala 2010. gada 26. janvārī parakstītais lēmums Nr. 23 par  profesionālās pilnveides programmu saskaņošanu.
 
Programmā:
 
1. Sevis izzināšana kā viens no negatīvo emociju pārskatīšanas veidiem un ceļš uz pozitīvu pasaules redzējumu.
 
2. Bibliotekāru valodas lietojums kā pozitīvās domas un iemācītā optimisma veidotājs.
 
3. Negatīvo domu un to pozitīvo nolūku atklāšana, spēja tās atšķirt, atbrīvošanās, pieņemšanas un attīrīšanās vingrinājumu pamatprincipi.
 
4. Augstprātība, neapmierinātība, kritika, nosodījums un nicinājums, lepnība, pretenzijas; atbrīvošanās vingrinājumi.
 
5. Naids, dusmas, aizkaitinājums; pieņemšanas vingrinājumi (prasmi pieņemt pasauli tādu, kāda tā ir), naida, dusmu un aizkaitinājuma ievirzīšana pozitīvā gultnē.
 
6. Aizvainojuma un dusmu pārvēršana mīlestībā; atbrīvošanās paņēmieni no atriebības.
 
7. Neveiksmes kā brīdinājums, attieksmes maiņa pret tām, lai neizjustu sarūgtinājumu.
 
8. Ļaunprātīga aprunāšana, tās ierobežošanas mehānismi.
 
9. Vainas izjūta, paškritika, sevis nosodīšana, nicinājums un naids pret sevi, tā līdzsvarošanas paņēmieni.
 
10. Bailes, pašpārliecinātības trūkums, šaubas, nemiers un satraukums; konstruktīvās pieejas vingrinājumi.
 
11. Žēlums, līdzjūtība, grūtsirdība, skumjas, depresija un nožēla; pašpalīdzības vingrinājumi.
 
12. Liekulība, meli un glaimi; vingrinājumi pašvērtības paaugstināšanai; atbrīvošanās vingrinājumi no īgnuma un vilšanās.
 
13. Kognitīvie vingrinājumi: pārprogrammēšanas plāns-shēma personiskās vēstures pārskatīšana un dzēšana un pārskatīšanas tehnika.
 
Raksti par iepriekšējā gada 3 dienu praktisko semināru pedagogiem lasāmi www.pedagogs.lv
http://www.pedagogs.lv/paskumi.html
http://www.pedagogs.lv/paskumi/58-3-dienu-vasaras-nometne.html

Sīkāka informācija pa tālruni 25857795, 67932277, kanceleja@pedagogs.lv
www.pedagogs.lv   
 
3 dienu praktisko semināru ir iespējams organizēt arī jūsu novadā vai pilsētā!