Projektu “Kopā ar Fricīti” izstrādāja darba grupa, kurā ietilpa speciālie pedagogi, ergoterapeite un bērnu un jauniešu bibliotekāre un grafiķis. Projektā rezultātā tika ieviesti dažādi jauninājumi. Par tiem un projekta izstrādes un īstenošanas gaitu lasiet: http://www.goethe.de/ins/lv/prj/bib/les/lv7704278.htm

 

Savu viedokli par rakstu iespējams izteikt (arī latviešu valodā) tīmekļas vietnes blogā: http://blog.goethe.de/lesen/archives/54-Kop-ar-Fricti.-Brni-un-jauniei-ar-invaliditti-Biberahas-pilstas-bibliotk.html