Kopumā projektā iesaistījās 169 skolēni un 12 priekšmetu skolotāji no 14 izglītības iestādēm, tostarp no 11 mazākumtautību izglītības iestādēm, un stāstu pēcpusdienas platformā Zoom vēroja vairāk nekā 200 klausītāju. Projekta ietvaros Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcija “Zudusī Latvija” tika papildināta ar vairāk nekā 150 fotoattēliem. Projekts norisinājās Daugavpilī, Jelgavā un Liepājā.

Projekts “Zenit stāsti” satuvināja paaudzes, mazināja plaisu starp kopienām un veicināja piederības sajūtu Latvijai. Ikviens, kurš iesaistījās projektā novērtēja sarunas par konkrēto laika posmu, dalīšanos ar stāstiem un būt klātesošiem tiešsaistes stāstu pēcpusdienās. Jauniešiem visvairāk patika intervēšanas process, stāstu rakstīšana un dalība stāstu pēcpusdienās, taču radiniekiem būtiski bija tas, ka viņi tika sadzirdēti, uzklausīti un iespēja dalīties ar savu stāstu plašākai auditorijai.

“Manuprāt, vislabākais projekta laikā bija intervija un jaunas informācijas apgūšana. Mums bija iespēja palīdzēt Latvijai apgūt ko jaunu un izstāstīt to”, skolēns no Jelgavas.

“Patika, ka varēju uzzināt vairāk par savu ģimeni. Pirms projekta nejutu tādu nepieciešamību, bet tagad izprotu, ka tas ir ļoti svarīgi”, skolēns no Daugavpils.

“Lieliska ideja! Jo ātrāk mēs sākam par to interesēties, jo vairāk mēs uzzinām, jo ar katru gadu mūsu radiniekiem paliks mazāk atmiņas par šo laiku. Paldies par to, ka šis projekts iedvesmoja mūs to izdarīt tieši tagad”, skolēns no Liepājas.

Projekta noslēgumā, 2021. gada 10. martā, notika “Zenit stāsti” seminārs, kurā tika apskatīti tādi temati kā stāstniecība, komunikācija paaudžu starpā, sarunas nozīme saiknes veidošanā starp paaudzēm un kultūrām, pagātnes notikumu interpretācijas, un vēstures un politikas attiecības. Ir sagatavota publikācija, kurā var izlasīt lektoru stāstījumu.

Projekts “Zenit stāsti” Latvijas Bibliotekāru biedrības rīkotajā aptaujā ir atzīts par 2020. gada notikumu Latvijas bibliotēkās.

Projektu īstenoja Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Jelgavas pilsētas bibliotēku, Latgales Centrālo bibliotēku un Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku.

Video:

 

Informāciju sagatavoja:
Madara Freivalde
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre
Projekta “Zenit stāsti” vadītāja
madara.freivalde@lnb.lv