No 2015. gada līdz 2020. gadam Lauberes bibliotēka sadarbībā ar Lauberes pagasta pārvaldi realizēja projektu “Sajūtu un brīvā laika pavadīšanas dārzs “Raiņa un Aspazijas saulainais stūrītis””.

Uzziņai

Lauberes pagasta bibliotēka ir viena no vecākajām reģionā, dibināta 1880.gadā un lepojas ar senām lasīšanas tradīcijām.

Lauberes bibliotēka sadarbībā ar Lauberes pagasta pārvaldi, izmantojot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015-2020, ir īstenojusi līdzfinansēto projektu – “Sajūtu un brīvā laika pavadīšanas dārzs “Raiņa un Aspazijas saulainais stūrītis” Nr. 17-04-AL02-A019.2201-000001”

Projekta rezultāti un ietekme

Šī projekta mērķis ir Lauberes pagasta bibliotēkas piegulošajā teritorijā izveidot telpisku publiskās ārtelpas labiekārtojuma referenci bibliotēkā izvietotajai V.Miķelsona trimdas latviešu grāmatu krājuma kolekcijai “Grāmatu klēts”, kas būs reāla, tematisku pasākumu, meditācijas – sajūtu un brīvā laika pavadīšanas vieta lauberiešiem un viesiem un pilnībā atbildīs augšminētajam projekta nosaukumam -“Sajūtu un brīvā laika pavadīšanas dārzs “Raiņa un Aspazijas saulainais stūrītis” .
Šis unikālais projekts ir realizēts.

Kāpēc unikāls?

To apliecina tieši realizētā projekta reālā ietekme – rezultāts.

Projekts sevī apvieno “Grāmatu klētī” trimdas literātu pausto idealizēto skatījumu uz latviešu tautas pagātni un nākotni ar bibliotēkas fondos sastopamo reālo lietu stāvokli un tās ietekmi uz tautas dzīves ceļiem. Tā ir īpaša privilēģija un iespēja ar to iepazīties vienuviet, telpās vai “dārzā” – pārdomājot, meditējot.

Reāli saskaroties ar to, kļūst arī skaidra latviešu dižgaru – Raiņa un Aspazijas iekļaušana projekta nosaukumā un tā garīgajā pamatā. Viņu literārais mantojums un dzīve arī sevī apvieno ideālo – tapušo trimdā un reālo tapušo Dzimtenē notiekošo, bieži vien prozaisko, vilšanos izraisošo norišu ietekmē.

Līdzās šīm garīgās izaugsmes iespējām, ko nodrošina projekta realizācija, tas:

  • sakārto, izskaistina bibliotēkas pagalmu (gaiši, bruģī veidoti stari zālienā ar ziedošām rožu un citu puķu dobēm to galos, dekoratīvi koku stādījumi);
  • sniedz iespējas ārpustelpas tematisku pasākumu realizēšanai, meditācijai, dzejas, literārā mantojuma baudīšanai vienatnē, pārdomām… (galds, ērti, skaisti soliņi saulē un koku ēnā…);
  • nodrošina bērnu, jauniešu piesaisti, radot iespējas sportiskām aktivitātēm dabā – “saulainajā stūrītī”, kas sniedz relaksāciju pēc grāmatu lasīšanas vai cita garīga rakstura darba (šaha – dambretes laukums bruģī ar lielām pārvietojamām šaha figūrām un dambretes kauliņiem, stacionārs āra galda tenisa galds pieejams visos gadalaikos).

Tādējādi, projekta realizācija akcentē Lauberes bibliotēkas unikalitāti, vienlaicīgi piesaistot apmeklētājus, sekmējot sadarbību ar trimdas tautiešiem un nodrošinot lauberiešiem un Lauberes viesiem saturīgas laika pavadīšanas iespējas estētiskā, labiekārtotā ar dabas skaistumu papildinātā vidē, kurai pāri mirgo Raiņa, Aspazijas kalnā kāpēja un mīlas aicinošais plīvurs.

Skats tuvākā nākotnē

Paredzēta turpmāka realizētā projekta pilnveide:

  • “Raiņa un Aspazijas saulaino stūrīti” papildināt ar vides objektiem no kuriem centrālais – Raiņa un Aspazijas reljefs tēls metālā;
  • “Grāmatu klēti” papildināt ar tajā vēl neesošiem trimdas latviešu darbiem;
  • rīkot trimdas latviešu vārda meistaru tikšanos – diskusiju klubu ar vietējiem populāriem rakstniekiem, dzejniekiem, piedaloties visiem interesentiem;
  • izvērtējot cilvēku ieinteresētību un iespējas padarīt trimdas un pašmāju rakstnieku tikšanos par tradīciju ar noteiktu regulāru realizēšanas laiku un izaugsmi laikā.

 

Informāciju sagatavoja:

Maiga Livčāne
Lauberes pagasta bibliotēkas vadītāja