Piešķirot UDK indeksu informācijas resursiem, tiek atspoguļots ne tikai to saturs, bet arī organizēts bibliotēku, dokumentācijas centru utml. iestāžu krājuma kārtojums, nodrošinot resursa satura identificēšanu jebkurā pasaules malā un valodā. Arī Latvijas bibliotēkas, t.sk. Latvijas Nacionālā bibliotēka savu krājumu organizēšanai izmanto UDK.

Tomēr, lai šo sistēmu izmantotu pilnvērtīgi, ir nepieciešams sekot līdzi tās attīstībai un izmaiņām, par kurām informē UDK Konsorcijs (UDC Consortium) – starptautiska organizācija, kura nodarbojas ar sistēmas izstrādi un izplatīšanu.

UDK datubāzes izmantošanu Latvijā nodrošina Kultūras Informācijas Sistēmu centrs, saņemot sistēmas atjauninājumus no Konsorcija faila veidā, kas satur jaunus, modificētus un atceltus indeksus, un tos integrējot Aleph sistēmā.

Kopš vairāku gadu pārtraukuma sistēmas atjauninājumi beidzot ir pieejami, un tas nozīmē to, ka bibliotekārā sabiedrība vairs nevar atļauties strādāt pēc 20 gadus vecām darba tabulām.

Elektroniskajā kopkatalogā pieejamā datubāze jau kādu laiku tiek rediģēta atbilstoši izmaiņām, par prioritāti izvirzot pilnībā atceltu indeksu dzēšanu un veidojot norādes uz jauniem.

Šobrīd visvairāk izmaiņas ir redzamas 37 un 681 (izglītības un tehniskās akustikas) klasēs. Atceltie indeksi joprojām ir atrodami datubāzē, taču ar bultiņas norādi uz jauno indeksu, kas būtu rūpīgi jāizpēta, jāizlasa piezīmes, ja tādas ir, un jāizvēlas atbilstošākais variants.

Vēl Aleph UDK datubāzē ir redzami indeksi ar piezīmju lauku “plānotas indeksa izmaiņas”. Šādos gadījumos jārēķinās ar to, ka agrāk vai vēlāk šis indekss tiks rediģēts, atbilstoši Konsorcija norādēm.

Nevar nepieminēt ar indeksu maiņu un redakciju saistītās neērtības, jo tas viss atspoguļojas bibliogrāfiskajos ierakstos, plauktu kārtošanas praksē, kā arī jaunizdotos izdevumos, kur izdevējs titullapā norāda pēc satura atbilstošu UDK indeksu kopā ar autorzīmi. Jūs varat sastapties ar tādiem indeksiem, kādi novecojušās tabulās vairs neeksistē, tāpēc sekojiet līdzi izmaiņām un esiet informēti, jo, turpinot izmantot novecojušus materiālus, mēs maldinām lietotāju ar informācijas izguves rezultātiem!

Jāpiemin, ka saistībā ar UDK sistēmas atjauninājumiem brīvi pieejamais darba materiāls “Universālā decimālā klasifikācija: rokasgrāmata” nav izmantojams pilnībā, jo tajā minētie piemēri un atsauces uz klasēm var būt novecojušas vai mainītas. Nemainīgi paliek indeksa izveides principi, simbolu lietojums un visai sarežģītā metodika.

Lai iepazītos ar jaunāko UDK sistēmas versiju, bibliotekāri var izmantot Konsorcija mājas lapā pieejamo informāciju vai arī izmantot jau LNB sagatavotu materiālu. Jāņem vērā, ka pamattabulas atspoguļo tikai pamatnozares ar nelielu detalizācijas pakāpi.

Gadījumos, kad nepieciešama sīkāka krājuma detalizācija, tiekat aicināti izmantot elektroniskajā kopkatalogā esošo UDK datubāzi.

Neskaidrību gadījumā ir iespēja vērsties LNB BI Datu un zināšanu pārvaldības nodaļā (Rita Legzdaine), kā arī sekot līdzi Kompetenču attīstības centra aktuālajam lekciju piedāvājumam un apgūt vai atsvaidzināt pamatus klasificēšanā ar UDK.

Visas šīs izmaiņas var radīt spriedzi mūsu ikdienas darbā, taču, izmantojot dialogu, mēs varam veidot jaunu izpratni un rast risinājumus esošajā situācijā.

Darbam izmantojamās adreses:

 

Informāciju sagatavoja:

Rita Legzdaine
Indeksēšanas eksperts/UDK
LNB BI Datu un zināšanu pārvaldības nodaļa
e-pasts rita.legzdaine@lnb.lv
mob.t.: 26567113