Visi digitalizētie materiāli tagad pieejami audiāli sekojošās lapās:
www.lnb.lv
www.lndb.lv
https://gramatas.lndb.lv
https://periodika.lndb.lv
https://zudusilatvija.lv
https://audio.lndb.lv
https://academia.lndb.lv
https://dziesmusvetki.lndb.lv
https://runa.lnb.lv
https://braludraudze.lndb.lv
https://stenders.lndb.lv
https://atteli.lndb.lv
www.lasamkoks.lv
www.ainavudargumi.lv
www.kulturaskanons.lv

Iespējas izmantot tiešsaistē pieejamu informāciju, t.sk. grāmatas, periodiskos un citus informatīvos izdevumus ir svarīga ikvienam, arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem un lasīšanas grūtībām. Tāpat mūsu vidū ir cilvēki, kuri informāciju daudz labāk uztver klausoties, piemēram, latviešu valodas apguvēji vai, seniori, no darba ar datoru noguruši cilvēki, īpaši pandēmijas un attālinātā darba apstākļos.

Līdz šim teksta pārveidi runā latviešu valodā nodrošināja tikai speciālas dažādas kvalitātes datorprogrammas, kuras bija jāuzstāda katrā ierīcē atsevišķi. Tomēr, tehnoloģijām attīstoties, ir radusies iespēja kvalitatīvu ekrānlasītāju ar dažādu valodu runas sintēzi pievienot interneta mājaslapām, kā rezultātā to saturs kļūst audiāli un bimodāli pieejams ikvienam to apmeklētājam.

Projekts “Sabiedrotais tiešsaistē” bija liels izaicinājums visiem projektā iesaistītajiem partneriem, jo ir pirmais šāda veida un apjoma projekts Latvijā. Pasākuma laikā projektā iesaistītās puses dalīsies zināšanās un pieredzē par to, kā, uzlabojot digitālās vides pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, par ieguvēju var kļūt ikviens digitālās vides lietotājs.

2021. gada 27. septembrī plkst. 12.00 tiešsaistē notiks projekta “Sabiedrotais tiešsaistē” rezultātu prezentācija.

Passākumā piedalās:
1. Līga Ķikute – Projekta vadītāja, Rīgas Vājredzīgo un neredzīgo biedrība;
2. Gatis Grīntāls – Firmas Exceed pārstāvis;
3. Emīls Boltris – Informācijas sistēmu nodaļas vadītājs, LNB;
4. Jānis Kreicbergs – Bibliotēku attīstības centrs, projektu vadītājs, LNB;
5. Baiba Nikolajeva – Projekta testētāja;
6. Vada Zane Zvaigzne – Uzziņu un informācijas centrs, LNB.