LNS aicina visus, kuri vēlas uzzināt vairāk par žestu un zīmju valodas atšķirībām, par zīmju valodas vēsturi, tās elementiem un alfabētu, par apguves materiāliem, kā arī iemācīties savu vārdu un citas noderīgas zīmes zīmju valodā, apmeklēt atraktīvu lekciju “Zīmju valoda tuvplānā”, kas notiks 1.septembrī pl. 15 ES mājā (Aspazijas bulvārī 28, Rīgā).

 

2000. gada 1.septembrī stājās spēkā Valsts valodas likums, ar kuru Latvijas valsts apņēmās nodrošināt latviešu zīmju valodas attīstīšanu un lietošanu saziņai ar nedzirdīgajiem cilvēkiem.

 

LNS prezidents Edgars Vorslovs uzsver, ka latviešu zīmju valoda ir dzimtā valoda apmēram 2 000 cilvēkiem Latvijā un tā ir pilntiesīga valoda, kas ir nedzirdīgo cilvēku identitātes un kultūras pamatā un bagātina Latvijas kopējo kultūru.

Atgādinām, ka ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām nosaka, ka termins “valoda” ietver runas valodas un zīmju valodas un citas ar runu nesaistītas valodas. Konvencija arī nosaka, ka dalībvalstīm nedzirdīgajām personām jānodrošina iespēja iegūt informāciju un sazināties zīmju valodā.

 

Lai atzīmētu Latviešu zīmju valodas atzīšanas dienu, LNS ir sagatavojusi arī nelielus video, kur katrs var iemācīties vismaz pāris zīmes no šīs bagātīgās valodas. Tāpat LNS SIA “Rehabilitācijas centrs” (Rīgā, Elvīras ielā 19, 3.korpusā) aicina to apmeklēt šajā dienā pulksten 10 – 13, lai iepazīstinātu ar latviešu zīmju valodas apguves materiāliem, kā arī ar citu valstu zīmju valodām. Turpat praktiskajās zīmju valodas nodarbībās interesentiem būs iespēja apgūt dažus vārdus vai frāzes latviešu zīmju valodā.

 

Ar latviešu zīmju valodu un alfabētu, kuram šogad aprit 65 gadi, var iepazīties un apgūt arī interneta vidē www.zimjuvaloda.lv un www.spreadthesign.com.

Latvijas Nedzirdīgo savienība ir 1920.gada dibinātās pirmās Latvijas nedzirdīgo organizācijas pēctece, lielākā nedzirdīgo cilvēku organizācija Latvijā. LNS galvenie mērķi ir sekmēt personu ar dzirdes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā un veicināt sabiedrības informētību, sapratni un atsaucību personu ar dzirdes traucējumiem problēmu risināšanā.

Vairāk informācijas par pasākumu un citām iespējām apgūt zīmju valodu skatīt www.lns.lv.