Seminārs tika rīkots ar mērķi sniegt Latvijas bibliotekāriem aktuālu un objektīvu informāciju par Latvijas un starptautisko ekonomisko situāciju, Latvijas iedzīvotāju finanšu pratību un veidiem tās uzlabošanai. Skatīt finanšu pratību saistībā ar medijpratību, tādējādi veicinot bibliotekāru kompetenci darbā ar bibliotēku apmeklētājiem un lasītājiem šo prasmju pilnveidē.

Seminārā ar priekšlasījumu piedalījās Latvijas Bankas Komunikācijas un finanšu pratības pārvaldes Zināšanu centra speciāliste Angelīna Muste, pastāstot par to, kā tiek noteikts sabiedrības finanšu pratības indekss un kā kopā varam to uzlabot. Tāpat Latvijas Bankas pārstāve iepazīstināja ar iestādes redzeslokā esošām krāpniecības operācijām, no kurām izvairīties. Tēmu par krāpniecību turpināja Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT.lv attīstības projektu vadītājs Egils Stūrmanis, kurš identificēja daudzus tehnoloģiju mestos izaicinājumus krāpniecības atpazīšanai. Ekonomikas un kultūras augstskolas docente, socioloģe Jeļena Budanceva seminārā skaidroja finanšu pratību no sociālās prizmas, nonākot pie secinājuma, ka finanšu pratību, tāpat kā medijpratību, veicina darbību apzinātība. Savukārt kā noslēdzošā lektore uzstājās personīgo finanšu mentore, apmācību vadītāja, #CeļāUzFinansiāloNeatkarību idejas autore Alina Zela, kura dalījās padomos, kā par finansēm runāt vienkārši, kā arī izteica nozīmīgu atziņu – arī bibliotēkas apmeklējums var būt būtiska finanšu pratības izpausme!

Semināru atklāja Kultūras ministrijas Valsts sekretāra vietnieces starptautisko lietu, integrācijas un mediju jautājumos Zanes Vāgneres uzruna, bet norisi moderēja TV raidījumu vadītājs Ansis Klintsons. Pēc lektoru prezentācijām notika arī īsa diskusija par dzirdēto un pārrunāto.

Ņemot vērā semināra auditoriju – bibliotekārus – vairāki no lektoriem ieteica arī vērtīgas grāmatas par finansēm un finanšu pratības, kā arī socioloģijas tēmu. Ieteiktās grāmatas ir:

  • Graeber, David. Debt: the first 5,000 years. Brooklyn; London: Melville House, 2014.
  • Harari, Juvāls Noass. Homo Deus. Cilvēces īsā nākotne. [Pāvilostas novads]: Zoldnera izdevniecība, 2021.
  • Harari, Juvāls Noass. Sapiensi: cilvēces īsā vēsture. [Pāvilostas novads]: Zoldnera izdevniecība, 2018.
  • Jērāne, Jolanta, Vilcāne, Kristīne. Naudiņš mācās saprast naudu. Rīga: [Jolanta Jērāne], 2020.
  • Weber, Max. The Protestant ethic and the spirit of capitalism. Los Angelos: Blackwell Publishers, 2002.
  • Wiking, Meik. The Little Book of Lykke: Secrets of the World’s Happiest People. New York: William Morrow, an imprint of HarperCollinsPublishers, 2017.

Tīmekļsemināra “Finanšu pratība, medijpratība un bibliotēkas” lektoru prezentācijas pieejamas ŠEIT. Turpat atrodamas arī lektores Jeļenas Budancevas sagatavotas darba lapas, kas izmantojamas finanšu pratības pašvērtējuma veikšanai un temata aktualizēšanai dažādās auditorijās.

Informāciju sagatavoja:
Emīls Rotgalvis
Medijpratības nozares eksperts
Latvijas Nacionālā bibliotēka / Bibliotēku attīstības centrs
+371 20420628 / emils.rotgalvis@lnb.lv / www.lnb.lv