Lai arī daļu no atbalsta programmām Eiropas institūcijas nav vēl oficiāli pieņēmušas, buklets sniedz orientējošu ieskatu gaidāmajos atbalsta mehānismos. Bukletā ir iekļautas tādas programmas kā Radošā Eiropa, Apvārsnis Eiropa, INTERREG, Erasmus+, Tiesības, vienlīdzība un pilsonība un citas.

Buklets pieejams ŠEIT