Mūža stipendija 150 eiro apmērā katru mēnesi tiek maksāta papildus pensijai un citiem ienākumiem un saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” netiek aplikta ar nodokļiem. To izmaksā VKKF no savā budžetā paredzētajiem finanšu līdzekļiem. Vecuma ierobežojuma mūža stipendijas piešķiršanai nav.

VKKF mūža stipendiju saņēmēji no 2014. gada decembra:
Vera Savisko, arhitekte
Silva Veronika Linarte, gleznotāja
Artūrs Arnolds Riņķis, dizainers
Juris Gagainis, metālmākslinieks
Alvis Lapiņš, scenārists
Arvīds Zigurds Krievs, režisors
Laima Žurgina, režisore
Roze Stiebra, režisore
Inta Rudzīte, restauratore
Klāra Radziņa, vēsturniece
Anna Jurkāne, vēsturniece
Dace Lamberga, mākslas zinātniece
Gundega Grīnuma, literatūrzinātniece
Dzidra Vārdaune, literatūrzinātniece
Ēriks Hānbergs, rakstnieks
Daina Avotiņa, rakstniece
Imants Resnis, diriģents
Ināra Ābele-Cera, baletdejotāja
Inta Villeruša, pianiste
Aleksandrs Viļumanis, diriģents
Uldis Dumpis, aktieris
Jānis Dreiblats, aktieris
Ligita Dēvica, aktrise
Lidija Pupure, aktrise
Helmī Stalte, folkloriste
Alberts Mednis, tautas muzikants
Uldis Šteins, horeogrāfs
Antons Ušpelis, podnieks
Līga Purmale, gleznotāja
Māra Ņikitina, mākslas zinātniece
Leons Balodis, fotogrāfs
Arnolds Vilbergs, dizainers

VKKF mūža stipendiju piešķiršanas kārtība
Tiesības pieteikt pretendentus mūža stipendijas saņemšanai ir:

  • Kultūras ministrijai,
  • Latvijas Radošo savienību padomei,
  • Latvijas Pašvaldību savienībai,
  • Kultūras ministrijas padotībā esošām valsts pārvaldes iestādēm,
  • Kultūras ministrijas pārziņā esošajiem valsts uzņēmumiem un kapitālsabiedrībām (uzņēmējsabiedrībām), kurās ministrija ir valsts kapitāla daļas turētāja.

Balstoties uz VKKF nozares ekspertu komisijas atzinumu, lēmumu par mūža stipendijas piešķiršanu pieņem VKKF padome, izskatot katru pretendenta lietu individuāli. VKKF padome katru gadu nosaka piešķiramo mūža stipendiju skaitu.

VKKF mūža stipendijas piešķir kopš 1999. gada, šobrīd VKKF izmaksā mūža stipendijas 228 kultūras un mākslas darbiniekiem.

VKKF mērķis ir veicināt līdzsvarotu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu valstī saskaņā ar valsts kultūrpolitikas vadlīnijām.