Tā pasniegta par valstiska mēroga projekta – karnevāla gājiena bērniem “Gribu iet uz bibliotēku!” – idejas radīšanu un īstenošanu, veicinot pozitīvu rezonansi Latvijas sabiedrībā un aktualizējot BLC darbības nozīmību nākotnes paaudžu izaugsmē.

Balvas pasniegšana S. Tretjakovai notika LCZB 237. gadskārtas konferences “Bibliotēka – ikvienam un sabiedrībai” ietvaros. Kurzemes (Liepājas, Kuldīgas, Saldus, Talsu un Ventspils pilsētu un novadu) bibliotekāru konference ir nozīmīgs bibliotēku nozares speciālistu gada notikums. Tās galvenais mērķis ir atgādināt sabiedrībai bibliotēku un grāmatu būtiskumu publiskajā telpā, akcentēt bibliotēku lomu mūsdienās un ļaut ielūkoties bibliotēkas attīstības prioritātēs.

“Silvijas Tretjakovas darbs ir mērķtiecīgs, ļoti radošs un inovatīvs. Viņa strādā, izmantojot visdažādākās metodes, lai veicinātu bērnu un jauniešu iesaistīšanos lasīšanas procesā un attīstītu bērnu lasītprasmes veicināšanas programmas. Jāpiemin, ka, pateicoties aktīvai starptautiskajai darbībai, lasīšanas veicināšanas mērķprogramma “Bērnu žūrija” ir kļuvusi populāra latviešu diasporās pasaulē, dodot iespēju latviešu bērniem lasīt kvalitatīvu literatūru dzimtajā valodā, to novērtēt un justies piederīgiem Latvijai,” uzsver konkursa žūrijas locekļi.

V. Caunes balva reizi gadā tiek piešķirta Latvijas bibliotekāriem, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un jauniešus vairāk lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas. Šo balvu 2007. gadā dibināja Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka (LCZB), atzīmējot bibliotēkas 230. un bērnu bibliotēkas 60. gadskārtu, kā arī godinot V. Caunes ieguldījumu tās dibināšanā.

Voldemārs Caune (1890–1944) bija bibliotekārs, bibliogrāfs un žurnālists. No 1919. līdz 1923. gadam viņš strādāja par pārzini Liepājas pilsētas bibliotēkā, kur 1919. gada 16. decembrī atklāja pirmo bērnu literatūras nodaļu. 1947. gadā, paplašinot pilsētas 1. bibliotēkas bērnu nodaļu, tika izveidota Liepājas 1. bērnu bibliotēka.

Šī gada 8. septembrī, Starptautiskajā rakstpratības dienā, Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas ietvaros norisinājās vērienīgs karnevāla gājiens bērniem “Gribu iet uz bibliotēku!”, ko organizēja LNB un nodibinājums “Rīga 2014”. Karnevāla gājienā piedalījās ap 1500 bērnu no visas Latvijas, kuri devās no Rātslaukuma pāri Akmens tiltam uz Gaismas pili!