PASĀKUMI

 

 

 • 5. martā plkst. 10:00 – Jauno grāmatu diena. Lasītāju kluba biedru tikšanās Limbažu Galvenās bibliotēkas lasītavā (Limbažos, Rīgas ielā 9):

 – jaunieguvumu (nozaru un daiļliteratūras) bibliogrāfiskais apskats;

 – aktualitātes bibliotēkā.

 

 • 25. martā plkst. 14:30 LGB pasākumu ciklā “Mūsu viesis” tikšanās ar rakstnieku, grāmatas “Jelgava 94” autoru Jāni JOŅEVU. Pasākums notiks Teātra mājā (Parka ielā 7).

 

   

  TIKŠANĀS INTEREŠU GRUPĀS

   

   • 4. martā plkst. 16:00 – LGB uz kārtējo tikšanos aicina novadpētniekus, vēstures draugus (Limbažos, Rīgas ielā 9).

     

    IZSTĀDES

     

     • No 2. – 31. martam limbažnieces Ināras GRIŠČUKAS un lādezerietes Ingas PELŠAS radošo darbu izstāde “Pērļu spēles”.

       

      • 3. – 24. marts – informatīva izstāde “Latvijas Gada monēta 2014” (saistībā ar sabiedrības balsojumam par tīkamāko eiro kolekcijas monētu 2014.gadā).

       

      • No 9. marta – Literatūras izstāde “Es skrēju pār dzīvi, es kļuvu par dzeju. Dzejniecei Aspazijai – 150”.

       

      • Literatūras izstāde “Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē”.

       

       • Informatīva izstāde „Jaunākais par Eiropas Savienību”.

         

        LITERĀTU UN IEVĒROJAMU CILVĒKU DZĪVES PIETURZĪMES

         

        • 4.martā – dzejniekam Kārlim Veidenbaumam – 150 (1865 – 1901)
        • 12.martā – rakstniekam, publicistam Jānim Grīziņam – 115 (1900 – 1941)
        • 18.martā – dzejniecei, rakstniecei, tulkotājai Elzai Stērstei – 130 (1885 – 1976)
        • 23.martā – rakstniekam, žurnālistam Jānim Grīnam – 125 (1890 – 1966)

          

         EIROPAS SAVIENĪBAS INFORMĀCIJAS PUNKTS

         (Limbažos, Rīgas ielā 9, tālrunis 64070747, e-pasts

         lasitaju_apkalposana@limbazi.lv):

          

         • Grāmatas, bukleti un citi informācijas resursi par Latvijas integrāciju ES un procesiem ES
         • Uzziņas par Eiropas Savienību
         • Konsultācijas un apmācības par informācijas avotiem Eiropas Savienības jautājumos
         • Datu bāze “Nozare.lv” un aktuālākā Eiropas Savienības nozares informācija
         • Bezmaksas datori ar interneta pieslēgumu

           

          APMĀCĪBAS

          (Limbažos, Zāles ielā 8, pieteikšanās, zvanot pa tālruni 29479811, 64070715 vai rakstot e-pastu uz

          kristine.kine@limbazi.lv): 

           

          • Pamatprasmes darbam ar datoru un internetu
          • Praktiskas lietas darbā ar datoru
          • Limbažu un Alojas novadu bibliotēku elektroniskā kopkataloga izmantošana
          • E-komercijas pakalpojumu izmantošana internetā
          • Angļu sarunvaloda elementāram līmenim (ar priekšzināšanām)
          • Krievu sarunvalodas pēcpusdienas (ar priekšzināšanām)

           

           

          Profesionālie pasākumi bibliotekāriem

           

           • Martā – Limbažu novada publisko bibliotēku apmeklējumi, gatavojoties akreditācijai.
           • Alojas novada publisko bibliotēku apmeklējumi.
           • Profesionāla saruna/diskusija Alojas novada publisko un skolu bibliotēku darbiniekiem.

            

           No 2. līdz 5. martam (plkst. 10.30–15.00) Latvijas Nacionālajā bibliotēkā – reģionu galveno bibliotēku  Apaļā galda diskusijas  un 2014.gada pārskatu prezentācijas:

           • Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mazajā zālē (4. stāvs) – diskusija reģionu galveno bibliotēku direktoriem;
           • Bērnu literatūras centrā (7. stāvā) – diskusija atbildīgajiem par darbu ar bērniem un jauniešiem.

            

            

           Informācijai

            

           27. februāris – 1. marts

           – Starptautiskā grāmatu un izdevniecību izstāde – Rīgā, izstāžu centrā Ķīpsala.