Izstādes

 • No 1. – 31. martam
  Viļķeniešu Patrīcijas un Arnitas EGLĪŠU fotogalerija “Mēs – pasaulē, pasaule ap mums”

 

 • No 2. – 30. aprīlim pavasaris ienāk bibliotēkā ar “Mārīšu kolekciju”
  Izstādes atklāšana un tikšanās ar privātkolekcijas autori Viļķenes bibliotēkas vadītāju Mārīti PURMALI 2. aprīlī plkst.10.00 Limbažu Galvenajā bibliotēkā, Rīgas ielā – 9

 

 • Marts, aprīlis
  Informatīva materiālu izstāde “Jaunākais par Eiropas Savienību”.

 

Pasākumi

 • 27. martā plkst.17.00
  Limbažu Galvenās bibliotēkas pasākumu ciklā “Mūsu viesis” saruna par ceļojumiem ar rakstnieku, žurnālistu, ceļotāju Lato LAPSU. Atvērsim viņa jaunāko no ceļojumu grāmatām “Dzīvības un nāves disnejlendā”.
  Tikšanās notiks Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas lielajā zālē, Limbažos, Rīgas ielā 16

 

 • 4. aprīlī (mēneša pirmajā ceturtdienā) Jauno grāmatu diena un Lasītāju kluba (LK) tikšanās no plkst.10.00 (Limbažu Galvenajā bibliotēkā, Rīgas ielā – 9):
  * Informācija par 12. Limbažu un Alojas novadu Grāmatu svētkiem Lādezerā un par bibliotēku nedēļu Limbažu Galvenajā un novada bibliotēkās
  * Daiļliteratūras un nozaru literatūras apskati
  * Domu apmaiņa par izlasīto
  * 10:30 novadnieces Ervinas Pētersones nepublicētā romāna “Dzīves stāsti” atvēršana

 

 • No 22. – 28. aprīlim Bibliotēku nedēļas aktivitātes ar šī gada tēmu “Mantojuma sardzē”. Plašāka informācija par bibliotēku nedēļu būs pieejama aprīlī Limbažu Galvenās bibliotēkas mājas lapā www.limbazubiblioteka.lv

 

 • 24. aprīlī plkst.17.00 LGB pasākumu ciklā “Mūsu viesis” literāra tikšanās ar novadnieku, rakstnieku Aivaru Kļavi. Tikšanās notiks Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, Limbažos, Rīgas ielā -16

Pasākums notiek projekta “Latviešu oriģinālliteratūras lasījumi Limbažu Galvenajā bibliotēkā : 100 gr latviešu oriģinālliteratūras Limbažu novadam” 5. kārtā, ar VKKF finansiālo atbalstu.

Apmācības
Limbažu Galvenās bibliotēkas Apmācību un profesionālās sadarbības centrā (Limbažos, Zāles ielā-8)

 

 LGB piedāvātās bezmaksas apmācības iedzīvotājiem martā un aprīlī:
• Angļu sarunvaloda elementāram līmenim (ar priekšzināšanām),
• Krievu sarunvalodas pēcpusdienas (ar priekšzināšanām),
• Datorapmācības (ar priekšzināšanām, bez priekšzināšanām):
      o Pamatiemaņas darbam ar datoru
      o Skype lietotāja profila izveidošana un lietošana
      o Elektroniskās pastkastītes izveidošana un lietošana
      o Informācijas meklēšana bibliotēkas veidotajās un abonētajās datubāzēs un citos interneta resursos
      o Internetbanku piedāvāto pakalpojumu pielietojums (piem., kā norēķināties par komunālajiem maksājumiem)
      o E-paraksts – Kas tas ir? Kādēļ man tas ir nepieciešams? Pieteikšanās
      o Prezentāciju veidošana 
      o Limbažu Galvenās bibliotēkas lasītāja konta izveidošana internetā, saņemto grāmatu vai citu materiālu nodošanas termiņa pagarinājuma pieprasīšana un rezervēšana,
• Latviešu filmu pēcpusdienas,
• Radošās darbnīcas – kartiņu izšūšana, dekoratīvo piespraužu veidošana.

 

Pieteikties apmācībām var, zvanot pa tālruni 64070715, 28600611 vai
rakstot uz e-pastu info@limbazubiblioteka.lv

 

Konsultatīvā darba aktivitātes aprīlī
• No 22. – 28. aprīlim Latvijas Bibliotēku nedēļa ar vadmotīvu “Mantojuma sardzē” 
• 18. aprīlī Latvijas bibliotekāru 16. konference “Bibliotēkas tagad! – Iedvesmojošas, pārsteidzošas, iedrošinošas”, Rīgā, LU Lielajā aulā, Raiņa bulvārī 19
• 25. aprīlī  Limbažu un  Alojas novadu publisko un skolu bibliotēku darbinieku seminārs Limbažu kultūras namā, Limbažos, Rīgas ielā – 9.