Pierakstīties jaunumiem

Jaunumi

Medijpratības veicināšanas atbalsta materiāls “Jaunieši un bibliotekāri – kopīgs ceļš medijpratībā” 
Latvijas jaunākās grāmatas (1.–15. jūlijs) 
Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2024. gada II ceturksnis) 
Izglītības iestādes bibliotekārs 
Izglītības iestādes bibliotekārs 
Vadītājs 

Skatīt vairāk

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Turpinot lapas apmeklējumu jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Vairāk par mūsu sīkdatņu lietošanas politiku lasiet šeit.

Pētniecība un izglītība

Pagarināta pieteikšanās LKA Latvijas Kultūras koledžas studiju programmā “Bibliotēkzinātne un informācija” 

LKA Latvijas Kultūras koledža aicina bibliotēku darbiniekus pieteikties studijām nepilna laika klātienē studiju programmā “Bibliotēkzinātne un informācija”, gūstot kvalifikāciju “Bibliotēku informācijas speciālists”. Pieteikumu studijām var iesniegt elektroniski, Latvijas Kultūras koledžas mājas lapā līdz 2022. gada 31. augustam.

Foto no Pexels.com

LKA Latvijas Kultūras koledžas studiju programma “BIBLIOTĒKZINĀTNE UN INFORMĀCIJA” (nepilna laika klātiene):

 • pirmā līmeņa (īsā cikla) profesionālās augstākās izglītības diploms ar kvalifikāciju “Bibliotēku informācijas speciālists”;
 • studiju programmas mērķis: sagatavot mūsdienīgi izglītotus, profesionāli kompetentus, konkurētspējīgus bibliotēku informācijas speciālistus darbam valsts un pašvaldības iestādēs, privātās institūcijās un nevalstiskajās organizācijās;
 • kvalificēti docētāji – nozarē strādājoši profesionāļi (Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitāte, Rīgas Centrālā bibliotēka u.c.) ar praktiskā un pedagoģiskā darba pieredzi;
 • iespēja turpināt studijas Latvijas Universitātes bakalaura līmeņa studiju programmā “Informācijas pārvaldība”.

Studiju saturs:

 • informācijas resursu pārvaldība: krājuma pārvaldība, klasificēšana, bibliogrāfiskā aprakstīšana, informācijas sistēmas, digitālo resursu pārvaldība;
 • bibliotēku pakalpojumu nodrošināšana: ievads informācijpratībā, informācijas avoti un meklēšana, informācijas pakalpojumi lietotāju grupām, novadpētniecība bibliotēkās, bibliogrāfija, sociālā psiholoģija, angļu un krievu valodu apguve, ieskats mūsdienu literatūrā, kultūras mantojums, kultūras pasākumu producēšana;
 • bibliotēkas darbības plānošana un organizēšana: projektu vadība, personāla vadība, bibliotēku darba vadība un likumdošana, informācijas centru pārvaldība, ekonomikas pamati, profesionālā ētika, tiesību pamati un autortiesības, civilā un vides aizsardzība, digitālā komunikācija un sociālie tīkli;
 • studiju laikā izstrādājamie darbi: kursa darbs, kvalifikācijas darbs – lietišķi pētījumi par bibliotēku, informācijas zinātnē vai grāmatniecībā aktuālu tēmu.
 • studijās integrēti mācību semināri un praktiskās nodarbības bibliotēkās, muzejos, arhīvā, SIA “Latvijas grāmata”, informācijas centros u.c.

Studiju procesa organizācija:

 • nepilna laika klātienes studijas – lekcijas notiek sestdienās laika periodos: septembris – novembris; februāris – aprīlis. Lekciju realizācija plānota, atbilstoši MK noteikumiem, 60% klātienē vai daļēji attālināti, 40% – attālināti (izmantojot Microsoft Teams platformu un koledžas e-studiju vidi);
 • četras studiju prakses – profesionālo prasmju gūšanai informācijas resursu pārvaldībā, lietotāju apkalpošanā, bibliotēkas darba organizācijā un vadībā;
 • studiju ilgums: 2.5 gadi (5 semestri);
 • studiju maksa: 1500 EUR gadā (iespēja sadalīt maksas grafiku; studiju kredīta iespējas).

Lai apgūtu studiju programmu “Bibliotēkzinātne un informācija” īsākā laika periodā (1.5-2 gadi), iespējams:

 • atzīt studiju programmai atbilstošus iepriekš gūtas augstākās izglītības citu augstskolu studiju kursus;
 • atzīt tālākizglītības programmās, profesionālās pilnveides izglītības programmās, tai skaitā Latvijas Nacionālās bibliotēkas formālās izglītības programmās “Bibliotēku zinības” un “Informācijas un bibliotēku zinību pamati”, iegūtas zināšanas;
 • atzīt pašmācības ceļā vai profesionālajā pieredzē bibliotēku nozarē iegūtas zināšanas, prasmes un kompetences noteiktos studiju kursos (kārtojot koledžā organizētu pārbaudījumu).

2022. gada uzņemšana:

 • pieteikšanās elektroniski, koledžas mājas lapā līdz 31.08.2022.
 • elektroniski iesniedzamie dokumenti: vidējo izglītību apliecinoša dokumenta, sekmju izraksta un centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, 2 fotogrāfijas (3×4), maksājuma apstiprinājums par dokumentu reģistrāciju (20 EUR).

Vairāk informācijas par studiju programmu un uzņemšanas nosacījumiem koledžas mājas lapā, kā arī, zvanot vai rakstot: studiju programmas “Bibliotēkzinātne un informācija” direktore Gita Mikuda, gita.mikuda@lkk.gov.lv, tel. 26754623; studiju programmas koordinatore Daina Valeine, daina.valeine@lkk.gov.lv, tel. 22019437.