O. Slišāns mūžībā devās 2010. gadā, bet viņa piemiņa visā Latgalē tiek aktīvi uzturēta vēl arvien. Tieši 28. decembrī tiks svinēta arī Ontona Slišāna bērniem veltītās dzejas kopkrājuma “Vuss apleik maņ munā volūdā skaņ” izdošana.

 
Latgales dzejnieks, rakstnieks, publicists, folkloras vācējs, novadpētnieks un sabiedriskais darbinieks Ontons (Antons) Slišāns dzimis 1948. gada 28. decembrī tagadējā Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Stabļovā. Mūžībā devies 2010. gada 15. decembrī. Bez O. Slišāna padarītā šobrīd nav iedomājama Ziemeļlatgales kultūrvēsture – vācis un pierakstījis Ziemeļlatgales folkloru, dibinājis un vadījis Upītes un Rekavas etnogrāfiskos ansambļus. Ontona Slišāna dzejoļi izdoti 30 grāmatās, viņš bija vienīgais dzejnieks Latvijā, kurš rakstījis un izdevis dzejas grāmatas bērniem latgaliski. Vadījis Upītes bibliotēku, izveidojis un vadījis Upītes kultūrvēstures muzeju, iedzīvinājis pasaulē vecāko festivālu – latgaliešu mīlas dzejas un dziesmu festivālu “Upītes Uobeļduorzs”. Šobrīd Ontona darbus turpina gan viņa bērni, gan mazbērni, 2014. gadā par aktivitātēm saņemot arī apbalvojumu “Laiks Ziedonim”.


Ontona Slišāna jubilejas gada #OntonamSlišānam70 svinēšana sākās šī gada janvārī Antona dienas pasākumā “Ontona dīnas ļustes”, bet turpināsies arī līdz pat Ontona dīnai 2019. gada 18. janvārī, kad noslēgsies šobrīd notiekošais, Ontonam Slišānam veltītais radošo darbu konkurss bērniem un pieaugušajiem.


28. decembrī izdošanas svinības būs Ontona Slišāna bērniem veltītās dzejas kopkrājumam “Vuss apleik maņ munā volūdā skaņ”, kurā apkopotas un izdodas 15 no visām 17 O. Slišāna dzejas grāmatas bērniem. Pēdējās divās dzejas grāmatās, kuras nav iekļautas kopkrājumā, publicēti iepriekš izdotajās grāmatās lasāmie dzejoļi. Krājumā iekļauti tikai tie dzejoļi, kas tapuši latviski un latgaliski, nav iekļauti atdzejojumi citās valodās. Dzejas krājuma māksliniecisko noformējumu veidojuši Ontona mazbērni Kate un Domeniks Slišāni, kā arī to krāšņo Latgales skolēnu zīmējumi, kas radīti, piedaloties Ontonam Slišānam veltītajā radošo darbu konkursā. Ideja par dzejas kopkrājuma izdošanu radusies Ontona meitai, arī literātei Mārītei Slišānei. Ontona ģimene, gaidot krājuma atvēršanu, saka: “Viss šis gads ir veltīts Ontona bērniem rakstītajai dzejai, jo dzīves laikā Ontons bija vienīgais dzejnieks pasaulē, kurš rakstīja dzeju bērniem latgaliski. Šī visa #OntonamSlišānam70 gada aktivitātes vairāk veltītas bērniem, bet priekšā vēl daudz darāmā arī ar darbiem pieaugušajiem. Turklāt lielākā daļa O. Slišāna bērnu dzejas grāmatu nu jau ir bibliogrāfisks retums, tādēļ, zinot, ka skolās bērniem vajag arī grāmatas latgaliski, esam priecīgi par kopkrājuma “Vuss apleik maņ munā volūdā skaņ” iznākšanu.”

 

Ontona Slišāna 70 gadu jubilejas svētki notiks 28. decembrī plkst. 16.00 Viļakas novada Upītes Tautas namā. Pasākumā piedalīsies Ontona tuvi un tāli draugi. Turpat, Upītē, šobrīd skatāma arī Ontona meitas, mākslinieces un skolotājas Anneles Slišānes tekstilmākslas darbu izstāde #100dečiLatvijai.


Ontona Slišāna bērnu dzejas kopkrājums “Vuss apleik maņ munā volūdā skaņ” tiek izdots ar Latgales kultūras programmas atbalstu – Valsts kultūrkapitāla fonda, A/S “Latvijas valsts meži” un Latgales reģiona attīstības aģentūras finansējumu.

 

 
Papildu informācija:
Andris Slišāns
Nemateriālās kultūras mantojuma centra “Upīte” direktors
Mob. tel. +371 29621058
E-pasts: andris.slisans@gmail.com, upites.muzejs@gmail.com
#OntonamSlišānam70
#UpītieDzeiveJauka