Jaunā mājas lapa apmeklētājiem sniedz visplašāko informāciju par pieejamajiem pakalpojumiem, tajā tiek publicēta arī informācija par aktuālajiem notikumiem, papildinot to ar audiovizuālajiem materiāliem.
 
Tīmekļa vietnes  informācija tiek dalīta trīs nozīmīgās sadaļās – Lasītājiem, Bērniem, Bibliotekāriem, tā akcentējot svarīgākos bibliotēkas darbības virzienus un radot iespēju apmeklētājam ātri atrast nepieciešamo.
 
Pilnīgi jauna iespēja, kas tiek piedāvāta mājas lapā, ir meklēšana elektroniskajā katalogā un pieslēgšanās tam jau no pirmās lapas, līdz ar to paātrinot un izceļot vienu no bibliotēkas svarīgākajiem pakalpojuma lietojumiem – grāmatu atlasi un rezervēšanu interneta vidē, neejot uz bibliotēku.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Jānis Ziediņš
Ogres Centrālā bibliotēka