Balva tiek piešķirta par īstenotām iniciatīvām un norisēm kultūrā aizvadītā gada laikā, kas atstājušas pozitīvu ietekmi uz sabiedrību un valsti, kā arī veicinājušas ilgtspējīgu valsts izaugsmi.
 
Balvai pretendentus var pieteikt šādās kategorijās:
  • kultūra valsts izaugsmei;
  • kultūra sabiedrības izaugsmei;
  • kultūra indivīda izaugsmei.
Pieteikumus balvai iesniegt var juridiskas, fiziskas personas un radošās apvienības, kā arī paši pretendenti.
 
Speciālajām balvām kultūras mecenātismā un par mūža ieguldījumu nacionālās kultūras kopšanā pretendentus izvirza un balvas piešķir konkursa komisija.
 
Kontaktpersona – Dagmāra Prīberga, +371 67078147, e-pasts: Dagmara.Priberga@km.gov.lv.
 
Pretendentus balvai var pieteikt līdz 2008. gada 28. novembrim plkst. 16.00, iesniedzot aizpildītu pieteikumu anketu un pretendenta projekta vai radošā darba aprakstu Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā Rīgā, K. Valdemāra ielā 11a vai nosūtot pa pastu (pasta zīmogs 26.11.2008.).
 
 
Informāciju sagatavoja:
Dace Vizule
LR Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67078164